Покотиленко Руслан Викторович | Покотиленко Руслан Вікторович | Pokotylenko V. Ruslan
Покотиленко Руслан Викторович | Покотиленко Руслан Вікторович | Pokotylenko V. Ruslan
Інститут економіки промисловості НАН України | Институт экономики промышленности НАН Украины | The
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
К.: Ін-т економіки промисловості, 2006
183*2006
Механізм формування та забезпечення економічної безпеки
РВ Покотиленко
Донецьк, 2002.–249 с, 2003
152003
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
92014
Економічна безпека України в умовах глобалізації: проблеми та шляхи вирішення
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія …, 2001
62001
Економічна безпека Російської Федерації: законодавче та науковометодологічне забезпечення
РВ Покотиленко
Стратегічна панорама, 181-188, 2001
52001
Економічна безпека: стан, проблеми, шляхи вирішення
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
Вісник ДонДУЕТ. Серія «Економічні науки, 24-31, 2000
52000
покотиленко РВ Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: монографія/НАН України. Ін-т економіки промисловості
ОФ Новікова
Донецьк, НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2006
42006
Проблеми розвитку аграрного сектору в Україні
Р Покотиленко
Економіка України, 26-32, 2008
32008
До потреб визначення пріоритетів та складових національної безпеки України
ОФ Новикова, РВ Покотиленко
Сратегічна панорама, 100-107, 2003
22003
Неоіндустріальна зайнятість: пріоритети для України
ІМ Новак, РВ Покотиленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ПРОСТОРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Л Абалкін, О Власюк, С Глазьєв, В Геєць, А Гуменюк, Б Губський, ...
ББК 65.046 (4 Укр) Р 31, 2014
2014
Сталий розвиток промислового регіону
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
НАН України ІЕП, 2012
2012
До проблеми визначення пріоритетів та складових національної безпеки України [Електронний ресурс]
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
Новікова ОФ, Покотиленко РВ–Режим доступу: http://www. niisp. gov. ua …, 2003
2003
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РФ: ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НАУКОВО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПР В.
Стратегічна панорама, 181-188 http://www.niss.gov.ua/vydanna/p, 2001
2001
Проблемы экономической безопасности предприятий в период внедрения мероприятий по повышению эффективности производства
ВВ Шевченко, РВ Покотиленко
ДонНТУ, 2000
2000
СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА»
С Реверчук, І Кульчицьий, Ю Лисенко, Р Руденський, А Спірідонов, ...
РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ
ОІ Барановського, ВМ Гейця, ММ Єрмошенка, ЯА Жаліла, ВІ Мунтіяна, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17