Покотиленко Руслан Викторович | Покотиленко Руслан Вікторович | Pokotylenko V. Ruslan
Покотиленко Руслан Викторович | Покотиленко Руслан Вікторович | Pokotylenko V. Ruslan
Інститут економіки промисловості НАН України | Институт экономики промышленности НАН Украины | The
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
К.: Ін-т економіки промисловості, 2006
200*2006
Організаційно-економічні основи управління розвитком міст
БІ Адамов
К.: Грот, 175, 1998
661998
Управління інноваційно-інвестиційним розвитком території: монографія
ВЛ Пілюшенко, БІ Адамов, ІВ Шкрабак
Донецьк: ВІК, ДонДУУ, 2007
452007
Малий бізнес України: дороговкази поступу: монографія
БІ Адамов
Донецьк: Юго-Восток, 2008
302008
Сучасні пріоритети інвестування людського капіталу в Україні
ІМ Новак
Збірник наукових праць Харківського національного економічного університету …, 2006
262006
Удосконалення управління комунальними структурами міст
БІ Адамов
Донецьк: ІЕП НАН України, 28, 1996
171996
Механізм формування та забезпечення економічної безпеки
РВ Покотиленко
Институт экономики промышленности НАН Украины, 2002
162002
Економічна сутність міста і закономірності еволюції міських поселень
БІ Адамов
Донецьк: ІЕП НАН України, 1996
151996
Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва
БІ Адамов
15
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
132014
Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування
БІ Адамов
Актуальні проблеми і досвід місцевого самоврядування у Східноукраїнському …, 2001
102001
Стан та перспективи розвитку дозвільної системи в Україні
БІ Адамов, ВІ Ляшенко, БА Сорокін, ГФ Толмачова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
72009
Економічна безпека України в умовах глобалізації: проблеми та шляхи вирішення
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія …, 2001
72001
Дослідження доцільності створення єврорегіонів на сході України
БІ Адамов
Режим доступу до статті: www. nbuv. gov. Ua/portal/soc_gum/prvs/2009_1/0021 …, 2008
52008
Економічна безпека Російської Федерації: законодавче та науковометодологічне забезпечення
РВ Покотиленко
Стратегічна панорама, 181-188, 2001
52001
Економічна безпека: стан, проблеми, шляхи вирішення
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
Вісник ДонДУЕТ. Серія «Економічні науки, 24-31, 2000
52000
Удосконалення планово-бюджетних відносин міста та міських адміністративних районів
БІ Адамов
БІ Адамов–Донецьк, 1996
51996
Значення Інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери
ІМ Новак
Актуальні проблеми економіки, 132-140, 2015
42015
покотиленко РВ Економічна безпека: концептуальні визначення та механізми забезпечення: монографія/НАН України. Ін-т економіки промисловості
ОФ Новікова
Донецьк, НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2006
42006
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку
ПВ Пашко, ЛЛ Лазебник, ЮВ Кіндзерський, ЯВ Белінська, ВГ Бодров, ...
Університет державної фіскальної служби України, 2019
32019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20