Наталія Кондрацька
Наталія Кондрацька
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування інституційної системи ринку цінних паперів в Україні: Монографія
ВІ Павлов, НМ Кондрацька
102011
Психолого-педагогічна просвіта як фактор розвитку педагогічної культури батьків
НМ Кондрацька, ММ Клепач, АР Шабловська, NM Kondratska, ...
Технології навчання, 65-72, 2015
22015
Теоретико-методологічні основи формування трансакційних витрат на фінансовому ринку
НМ Кондрацька
Економіка і суспільство, 749-753, 2016
12016
Державний борг України: стан, проблеми та перспективи
НМ Кондрацька, РВ ГРИНЧУЦЬКИЙ, ОВ МУЛЯРЧУК
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2011
12011
Сучасний стан та напрями удосконалення системи управління проблемними активами
НМ Кондрацька
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
2013
Сучасний стан та особливості трансформації заощаджень домогосподарств через банківські інструменти
НМ Кондрацька
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
2013
Інституційні підходи до визначення сутності та мотивів заощаджень домогосподарств
НМ Кондрацька
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
2013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Виробничі корпоративні системи в природокористуванні” для студентів V курсу …
ВІ Павлов, НМ Кондрацька
2010
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
НМ Кондрацька, ДІ ПРОКОПЧУК
Вісник НБУ, 13-24, 2010
2010
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
ВІ ПАВЛОВ, НМ КОНДРАЦЬКА
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету водного …, 2009
2009
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
НМ КОНДРАЦЬКА, КВ ПАВЛОВ, ДМ ПРОХОРОВА
ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА: СТАН, ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
НМ КОНДРАЦЬКА, ОВ МУЛЯРЧУК
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ВІ ПАВЛОВ, НМ КОНДРАЦЬКА
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13