Наталія Кондрацька
Наталія Кондрацька
Підтверджена електронна адреса в nuwm.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування інституційної системи ринку цінних паперів в Україні: Монографія
ВІ Павлов, НМ Кондрацька
102011
FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL-INFORMATION SUPPORT OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
LM Akimova, OO Osadcha, VV Bashtannyk, NM Kondratska, KM Fedyna
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (32), 434-443, 2020
92020
Психолого-педагогічна просвіта як фактор розвитку педагогічної культури батьків
НМ Кондрацька, ММ Клепач, АР Шабловська, NM Kondratska, ...
Технології навчання, 65-72, 2015
32015
Фінансова безпека сільськогосподарського підприємства: оцінка та шляхи її підвищення (на прикладі ПП Радів-агро)
НМ Кондрацька, ГВ Погоріла
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2017
12017
Теоретико-методологічні основи формування трансакційних витрат на фінансовому ринку
НМ Кондрацька
Економіка і суспільство, 749-753, 2016
12016
Державний борг України: стан, проблеми та перспективи
НМ Кондрацька, РВ ГРИНЧУЦЬКИЙ, ОВ МУЛЯРЧУК
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2011
12011
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
НМ Кондрацька, ММ Любовська
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2019
2019
Управління прибутком підприємства
NM Kondratska, AL Нorbatіuk
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 3 (83), 100-109, 2018
2018
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, ДИНАМІКА ТА НАПРЯМИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ
NM Kondratska, VI Dziuba
Вісник НУВГП. Серія" Економічні науки" 2 (82), 59-68, 2018
2018
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING TRANSACTION COSTS ON THE FINANCIAL MARKET
НН Кондрацкая
Пинск: Полесский государственный университет, 2017
2017
Methodical problems of the research of transformation household savings through financial instruments
NM Kondratska
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 125-128, 2014
2014
Сучасний стан та напрями удосконалення системи управління проблемними активами
НМ Кондрацька
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
2013
Сучасний стан та особливості трансформації заощаджень домогосподарств через банківські інструменти
НМ Кондрацька
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
2013
Інституційні підходи до визначення сутності та мотивів заощаджень домогосподарств
НМ Кондрацька
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2013
2013
Актуальні проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
НМ Кондрацька, КВ Павлов, ДМ Прохорова
Спілка економістів України, 2011
2011
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни „Виробничі корпоративні системи в природокористуванні” для студентів V курсу …
ВІ Павлов, НМ Кондрацька
2010
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів
НМ Кондрацька, ДІ ПРОКОПЧУК
Вісник НБУ, 13-24, 2010
2010
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
ВІ ПАВЛОВ, НМ КОНДРАЦЬКА
Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету водного …, 2009
2009
ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА: СТАН, ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
НМ КОНДРАЦЬКА, ОВ МУЛЯРЧУК
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
ВІ ПАВЛОВ, НМ КОНДРАЦЬКА
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20