Olena Kostiuchenko,| Kostiuchenko O.P.,| Kostyuchenko O.P.,| Kostuchenko E.P.,| Костюченко Олена
Olena Kostiuchenko,| Kostiuchenko O.P.,| Kostyuchenko O.P.,| Kostuchenko E.P.,| Костюченко Олена
Palladin Institute of Biochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)
Підтверджена електронна адреса в biochem.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Растворимый фибрин и D-димер при нормально протекающей беременности и при угрозе ее прерывания
ЭВ Луговской, ИН Колесникова, НЭ Луговская, ПГ Гриценко, ...
Украинский биохимический журнал. 78 (4), 120, 2006
62006
Одновременное количественное определение растворимого фибрина и D-димера в плазме крови для оценки угрозы тромбообразования
ЭВ Луговской, ИН Колесникова, ТН Платонова, НЭ Луговская, ...
Клиническая медицина 91 (11), 2013
32013
Растворимый фибрин и D-димер как молекулярные маркеры сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом
ЭВ Луговской, ДА Ефимов, ПГ Гриценко, ИН Колесникова, ...
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2009
32009
Количественное определение D-димера и растворимого фибрина в плазме крови человека при ишемической болезни сердца и гипертонической болезни
Український біохімічний журнал 76 (№6), С.136-141, 2004
32004
Імуносенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру людини
ПГ Гриценко, ЕВ Луговськой, КВ Костюкевич, ІМ Колеснікова, ...
Доповiдi Національної академії наук України, 155-160, 2009
22009
Зміни просторової орієнтації αС-регіонів фібриногену в процесі його трансформації в полімерний фібрин
ТА Позняк, ІМ Колеснікова, ЄМ Макогоненко, ЛМ Литвинова, ...
Доповiдi Національної академії наук України, 163-169, 2012
12012
Ранні маркери тромбінемії у хворих з ішемічною хворобою серця та коронарною ангіопластикою
НВ Сторожук, ТМ Чернишенко, БГ Сторожук, ЕВ Луговськой, ...
Вісник Вінницького національного медичного університету, 626-629, 2018
2018
Ефект (феномен) збільшення активності моноклонального антитіла I-1D до D-димеру фібрину людини при нагріванні
ОП Костюченко, ІМ Колеснікова, ЕВ Луговськой, СВ Комісаренко
Доповіді НАН України, 2015
2015
Моноклональні антитіла І-5А проти аС-регіону молекули фібрин(оген)а, та їхнє практичне використання
ОПК В. Є. Хаджинова, І. М. Колеснікова, Т. А. Позняк
; Ukrainian biochemical journal. 87 (№4), С.120, 2015
2015
Клинические особенности состояния системы гемостаза при артериовенозных формах врожденных сосудистых мальформаций
ЛМ Чернуха, ЕВ Каширова, ЭВ Луговской, СВ Комисаренко, ...
Серце і судини, 65-73, 2015
2015
Ефект (феномен) збiльшення активностi моноклонального антитiла I-1D до D-димеру фiбрину людини при нагрiваннi
ОП Костюченко, IМ Колеснiкова, ЕВ Луговськой, СВ Комiсаренко
Доповіді Національної академії наук України, 91-97, 2015
2015
Моноклональнi антитiла, що специфiчнi до Е-регiону фiбрин (оген) у людини
ТА Позняк, IМ Колеснiкова, ЛМ Литвинова, ОП Костюченко, ЛП Урвант, ...
Доповіді Національної академії наук України, 162-167, 2014
2014
Моноклональне антитіло до протеїну С з мінімальною гомологією до інших факторів зсідання крові
КСВ Луговськой Е.В., Колеснікова І.М., Костюченко О.П., Паливода К.О ...
The Ukranian Biochemical Journal. 86 (N 5 (Supplement 2).), P. 99 – 100, 2014
2014
Моноклональні антитіла 1-5А проти αС-регіону молекули фібрин(оген)а та їх практичне використання
ЛЕВ Хаджинова В.С., Колесникова І.М., Позняк Т.А., Костюченко О.П.
Ukr. biochem. J 87 (№4), P.170, 2014
2014
Моноклональні антитіла, що специфічні до Е-регіону фібрин (оген) у людини
ТА Позняк, ІМ Колеснікова, ЛМ Литвинова, ОП Костюченко, ЛП Урвант, ...
Доповіді НАН України, 2014
2014
Патент на корисну модель №86279 Україна, Спосіб прогнозування післяопераційних тромботичних ускладнень.
Бюл. 24, 2013
2013
Визначення вмісту розчинного фібрину та D-димеру для прогнозування тромботичних ускладнень за ендопротезування кульшового суглоба
ЕВ Луговськой, СВ Комісаренко, ТМ Платонова, АМ Рубленко, ...
Лабораторна діагностика, 3-8, 2013
2013
Патент № 70456 Україна Тест–система імуноферментна для цількісного визначення фібриногену в плазмі крові людини
Бюл. № 11., 2012
2012
Патент № 69284 Україна, Тест-система імуноферментна для кількісного визначення D-димеру в плазмі крові людини.
Бюл. № 8., 2012
2012
Патент № 69283 Україна,Тест-система імуноферментна для кількісного визначення розчинного фібрину в плазмі крові людини.
Бюл. № 8., 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20