Ганна Тельнова
Ганна Тельнова
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник
СЯ Єлецьких, ГВ Тельнова
К.: Центр учбової літератури 176, 2007
312007
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытко, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
25*2011
Антикризове управління машинобудівним підприємством
ГВ Тельнова
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2006
202006
К вопросу о сущности дефиниций «антикризисное управление»
ИП Булеев, АВ Тельнова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
102005
Життєвий цикл підприємства і роль антикризового управління на його етапах
ГВ Тельнова
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм …, 2004
102004
Визначення загальних засад концепції фінансового менеджменту інтегрованої корпоративної структури
G Telnova
Економічний часопис-ХХІ, 57-60, 2013
8*2013
Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства
Г Тельнова
Галицький економічний вісник, 140-147, 2012
72012
Взаимосвязь функции управления капиталом с подсистемами финансового менеджмента предприятия
ГВ Тельнова, АВ Тельнова
Экономика промышленности, 2012
62012
Government debt as a contradictory factor of economic growth
A Telnova
Journal of life economics 3 (4), 49-58, 2016
42016
Організація підсистеми гнучкого планування в системі фінансового менеджменту підприємства
ГВ Тельнова
Економіка та держава, 51-53, 2012
42012
Теоретичні засади національної фінансової архітектури України
ГВ Тельнова
Менеджер, 88-94, 2014
32014
Управління прибутком в системі фінансового менеджменту підприємства
ГВ Тельнова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць 1 (26 …, 2012
32012
Розвиток дефініцій управління фінансами підприємства та фінансовий менеджмент
ВА Панков, ГВ Тельнова
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 272-278, 2012
32012
Financial sustainability evaluation and forecasting using the Markov Chain: The case of the wine business
N Rekova, H Telnova, O Kachur, I Golubkova, T Baležentis, ...
Sustainability 12 (15), 6150, 2020
22020
Децентралізація на сучасному етапі розвитку України
ЄВ Калініченко, ГВ Тельнова
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, С …, 2017
22017
Трансформаційні перетворення господарської системи в контексті глобалізаційних змін: еволюція та управління : монографія
Т Мироненко, Шевченко
22017
Ризик-менеджмент кредитної діяльності з позиції комплаєнс-функції банку
ГВ Тельнова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
22016
Ефективність страхової діяльності: теоретичне наповнення та перспективи удосконалення оцінки
ГВ Тельнова
Держава та регіони 1 (82), С. 171-175, 2015
2*2015
Особливості управління фінансами інтегрованих корпоративних структур
ГВ Тельнова
Проблеми економіки, 255-260, 2013
22013
Місце холдингових компаній у машинобудуванні України
ГВ Тельнова
Ефективна економіка, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20