Підписатись
Ганна Тельнова
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник
СЯ Єлецьких, ГВ Тельнова
К.: Центр учбової літератури 176, 2007
89*2007
Управление промышленными предприятиями в условиях кризиса: монография
ИП Булеев, ТЮ Корытко, АВ Тельнова
Донецк-Краматорск: ДГМА, 2011
28*2011
Антикризове управління машинобудівним підприємством
ГВ Тельнова
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 2006
242006
К вопросу о сущности дефиниций «антикризисное управление»
ИП Булеев, АВ Тельнова
Экономика промышленности, 60-63, 2005
142005
Визначення загальних засад концепції фінансового менеджменту інтегрованої корпоративної структури
G Telnova
Економічний часопис-ХХІ, 57-60, 2013
102013
Життєвий цикл підприємства і роль антикризового управління на його етапах
ГВ Тельнова
Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм …, 2004
102004
Взаимосвязь функции управления капиталом с подсистемами финансового менеджмента предприятия
ГВ Тельнова, АВ Тельнова
Экономика промышленности, 142-147, 2012
92012
Підсистема контролінгу в системі фінансового менеджменту підприємства
Г Тельнова
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
82012
Pension assets as an investment in economic growth: The case of post-socialist countries and Ukraine
O Kolodiziev, H Telnova, I Krupka, M Kulchytskyy, IS Sybirtseva
Investment Management and Financial Innovations.–2021.–№ 18 (3).–Р. 166-174, 2021
72021
Government debt as a contradictory factor of economic growth
A Telnova
Journal of life economics 3 (4), 49-58, 2016
72016
Financial sustainability evaluation and forecasting using the Markov chain: the case of the wine business
N Rekova, H Telnova, O Kachur, I Golubkova, T Baležentis, ...
Sustainability 12 (15), 6150, 2020
62020
Антикризисная программа и ее роль на современном отечественном предприятии
АВ Тельнова
Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць, 174-178, 2002
62002
Організація підсистеми гнучкого планування в системі фінансового менеджменту підприємства
ГВ Тельнова
Економіка та держава, 51-53, 2012
52012
Ризик-менеджмент кредитної діяльності з позиції комплаєнс-функції банку
ГВ Тельнова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
42016
Ефективність страхової діяльності: теоретичне наповнення та перспективи удосконалення оцінки
ГВ Тельнова
Держава та регіони 1 (82), С. 171-175, 2015
4*2015
Теоретичні засади національної фінансової архітектури України
ГВ Тельнова
Менеджер, 88-94, 2014
42014
Особенности управления финансами интегрированных корпоративных структур
АВ Тельнова
Проблемы экономики, 255-260, 2013
42013
Місце холдингових компаній у машинобудуванні України
ГВ Тельнова
Ефективна економіка, 2011
42011
Управління прибутком в системі фінансового менеджменту підприємства
ГВ Тельнова
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: зб. наук. праць 1 (26 …, 2012
32012
Розвиток дефініцій управління фінансами підприємства та фінансовий менеджмент
ВА Панков, ГВ Тельнова
Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии, 272-278, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20