Economic journal Odessa polytechnic university
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток ринкового потенціалу підприємств на основі ефективного формування і використання людського капіталу
ПГ Перерва, ВА Кучинський
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 3 (9), 94-103, 2019
112019
Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання
ЮС Погорелов
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 76-84, 2017
92017
Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств
ЛО Волощук, КІ Науменко
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 23-30, 2017
92017
Modern infocommunications: research of factors affecting innovative development
LA Striy, VN Orlov, LA Zaharchenko
Economic journal Odessa polytechnic university 1 (3), 62-68, 2018
72018
Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент досягнення економічних переваг
ТВ Давидюк, ЮІ Легоцька
Одеський національний політехнічний університет, 2018
72018
Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами
ІО Башинська, АВ Хрістова
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 16-22, 2017
72017
Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic higher education institutions
MI Bublyk, LV Zhuk, NI Duliaba, NY Petryshyn, KV Drymalovska
Науковий вісник НЛТУ України 28 (9), 35-39, 2018
62018
Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України
ОМ Костюк-Пукаляк
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 85-90, 2017
62017
Innovatsiini stratehii ta innovatsiini tekhnolohii [Innovative strategies and innovative technologies]
SV Filyppova, VA Saadzhan, V Vasylieva
Economic Journal of the Odessa Polytechnic University 1 (3), 49-61, 2018
42018
Administrative management and mechanisms of its development
OS Balan
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 6-10, 2017
42017
Інноваційні стратегії та інноваційні технології
СВ Філиппова
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 3, 2018
32018
The current state of investments attraction into the regional economy
NA Dobrianskа, LA Torishnya
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 7, 2019
22019
Дослідження специфіки кадрового прогнозування та сучасних тенденцій підготовки наукового та науково-педагогічного персоналу в Україні
КО Танащук, ВІ Загребнюк
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 4 (6), 80-88, 2018
22018
Проблеми та перспективи прогнозування в системі управління збутовою і постачальницькою діяльністю в умовах євроінтеграції
АС Завербний
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 5, 2018
22018
Управління дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення фінансових ризиків на малих підприємствах
КВ Ковтуненко, ОА Ковалик
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 52-57, 2017
22017
Тіньова економіка як внутрішня загроза фінансовій безпеці України
АС Полторак, АС Полторак
12019
Емпіричний досвід як основа для управління змінами регуляторної політики
ГВ Разумова
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 2 (8), 42-49, 2019
12019
Регулювання краудфандингової діяльності у країнах Північної Америки
ТВ Яворська
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 4 (6), 89-94, 2018
12018
Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних кризні
ОЛ Пластун, ІО Макаренко
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 3 (5), 70-77, 2018
12018
Системні технології як елемент смарт-інновацій в контексті концепції смарт-сіті
АА Дискіна
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 70-76, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20