Follow
Economic journal Odessa polytechnic university
Title
Cited by
Cited by
Year
Розвиток ринкового потенціалу підприємств на основі ефективного формування і використання людського капіталу
ПГ Перерва, ВА Кучинський
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 3 (9), 94-103, 2019
232019
Способи розвитку підприємства: умови та результативність використання
ЮС Погорелов
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 76-84, 2017
152017
Modern infocommunications: research of factors affecting innovative development
LA Striy, VN Orlov, LA Zaharchenko
Economic journal Odessa polytechnic university 1 (3), 62-68, 2018
102018
Administrative management and mechanisms of its development
OS Balan
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 6-10, 2017
102017
Фінансова стратегія в управлінні розвитком та економічною безпекою підприємств
ЛО Волощук, КІ Науменко
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 23-30, 2017
102017
Бухгалтерський аутсорсинг як інноваційний інструмент досягнення економічних переваг
ТВ Давидюк, ЮІ Легоцька
Одеський національний політехнічний університет, 2018
92018
Використання сучасних інформаційних технологій управління проектами
ІО Башинська, АВ Хрістова
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 16-22, 2017
92017
Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic higher education institutions
MI Bublyk, LV Zhuk, NI Duliaba, NY Petryshyn, KV Drymalovska
Науковий вісник НЛТУ України 28 (9), 35-39, 2018
72018
Вплив факторів на грошові потоки підприємств в умовах євроінтеграційних процесів України
ОМ Костюк-Пукаляк
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 85-90, 2017
72017
Сучасний стан та перспективи розвитку морського круїзного туризму в Одеській області
НА Добрянська, АС Володівщук
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 4 (10), 50-56, 2019
62019
Інноваційні стратегії та інноваційні технології
СВ Філиппова, ВА Сааджан, ВЮ Васильєва
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 3, 2018
62018
The current state of investments attraction into the regional economy
NA Dobrianskа, LA Torishnya
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 7, 2019
52019
Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних кризні
ОЛ Пластун, ІО Макаренко
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 3 (5), 70-77, 2018
52018
Технологія Blockchain в публічному управлінні
ОС Балан, ДА Буковський
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 4 (6), 5-10, 2018
42018
Innovatsiini stratehii ta innovatsiini tekhnolohii [Innovative strategies and innovative technologies]
SV Filyppova, VA Saadzhan, V Vasylieva
Economic Journal of the Odessa Polytechnic University 1 (3), 49-61, 2018
42018
Управління дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення фінансових ризиків на малих підприємствах
КВ Ковтуненко, ОА Ковалик
Економічний журнал Одеського політехнічного університету, 52-57, 2017
42017
Personnel security of the industrial enterprise: essence, components and measures of threats minimization
АA Smokvina, OA Yankovska
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 1 (7), 38-45, 2019
32019
Дослідження специфіки кадрового прогнозування та сучасних тенденцій підготовки наукового та науково-педагогічного персоналу в Україні
КО Танащук, ВІ Загребнюк
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 4 (6), 80-88, 2018
32018
Формування концептуальних засад розподіленого виробництва на промислових підприємствах
ІМ Сотник, КЮ Завражний
Одеський політехнічний університет, 2018
32018
Стратегії забезпечення комплаєнс-безпеки промислового підприємства
ТО Кобєлєва
Економічний журнал Одеського політехнічного університету 3 (9), 53-61, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20