Follow
Наталія Миколаївна Гуляєва
Наталія Миколаївна Гуляєва
Київський національний торговельно-економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інвестиційний менеджмент: підручник
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
2182003
Інвестиційний менеджмент
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К: Київ. нац. торг.-екон. ун 2003, 393, 1995
1211995
Фінансові ресурси підприємств
НМ Гуляєва, ОВ Сьомко
Фінанси України, 58-62, 2003
982003
Фінанси підприємств: підручник
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк
К.: КНТЕУ 491, 82, 2006
442006
Сутнісні ознаки інвестиційної привабливості підприємства: факторна природа формування
НМ Гуляєва, НК Рябченко
Вісник Запорізького національного університету, 13, 2012
302012
Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири
НМ Гуляєва
Матеріали VI щорічної міжнародної конференції Розбудова менеджмент-освіти в…, 2005
302005
Фінансове забезпечення розвитку підприємств: монографія
ІО Бланк, ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
252011
Маркетинговий підхід до фомування персоналу готелів
Н Гуляєва, О Полтавська
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 1, 2011
202011
Розвиток системи управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств
ДВ Воловик
Scientific Progress & Innovations, 133-135, 2014
162014
Фінанси підприємств
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк
підручник/, та ін.–К.: КНТЕУ, 2007
162007
Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства
НМ Гуляєва
К.: КНТЕУ, 132-135, 2000
152000
Інвестиційний менеджмент: підруч./за заг. ред
ІО Бланк, НМ Гуляєва
АА Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. унт, 2003
102003
Конкурентні стратегії закладів вищої освіти
НМ Гуляєва, АМ Бідюк
Економічний вісник університету, 12-19, 2018
82018
Фінанси підприємства: Підручник/Київський національний торговельно-економічний ун-т
ЛО Лігоненко, НМ Гуляєва, НА Гринюк, ГВ Ситник, ЛМ Докієнко
К, 2007
72007
Суб’єкти фінансового планування на підприємстві
АВ Оверчук
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 359-362, 2010
62010
Оцінка ефективності проекту впровадження автоматизованої системи контролінгу
Н Гуляєва, В Верещагін, А Головченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 27-37, 2004
52004
Операційний цикл підприємства: сутність та механізм формування
НМ Гуляєва, СІ Камінський
Ефективна економіка, 2019
42019
Економічна безпека та стабільне функціонування підприємства
Н Гуляєва, І Вавдійчик
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 79–88…, 2017
42017
Системна єдність фінансування і використання фінансових ресурсів в інвестиційному процесі
НМ Гуляєва, ПМ Бедрековський
Інвестиції: практика та досвід, 32-36, 2017
42017
Політика управління товарними запасами у торгівлі
НМ Гуляєва, СІ Камінський
Економіка України, 19-28, 2016
42016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20