Олександр Паливода (Oleksandr Palyvoda)
Олександр Паливода (Oleksandr Palyvoda)
доцент кафедри промислового, цивільного і міського будівництва, Криворізький національний
Verified email at knu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз сучасного стану конструювання будівель зі сталезалізобетонними конструкціями
ВІ Єфіменко, ОА Паливода
Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, 549-554, 2013
42013
Графическая интерпретация результатов исследования упрочнения бетонного ядра трубобетонных элементов
СА Харченко, СА Жуков, АВ Паршин, АА Паливода
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2014
22014
Врахування деформацій повзучості при розрахунку залізобетонних елементів
ОА Паливода
Наукові вісті Далівського університету, 2019
2019
Seismic protection of buildings in areas adjacent to open-pit mining= Сейсмічний захист будівель на територіях, прилеглих до кар'єрів
О Паливода, А Скачко, С Жуков, ДА Єрмоленко
International Journal of Engineering & Technology, 2018
2018
Застосування вуглеволокна у будівництві: армування і підсилення несучих конструкцій
ОА Паливода, АВ Бачинська
Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток промисловості та …, 2017
2017
Напружено-деформований стан і несуча здатність трубобетонних елементів зі зміцненими осердями
ОА Паливода
2016
Дослідження трубобетонних елементів для кар'єрних споруд
ОА Паливода, АА Паливода, O Паливода, СО Жуков, СА Жуков
Криворізький національний університет, 2016
2016
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗМІЦНЕНИМ ОСЕРДЯМ
ОА Паливода
ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ, 263-266, 2016
2016
Методика інженерного розрахунку несучої здатності трбобетонних елементів зі зміцненими ядрами
ОА Паливода, Жуков, Сергій Олександрович
Збірник наукових праць науково-дослідного гірничорудного інституту, 261-271, 2015
2015
Пошук оптимальних варіантів зміцнення осердя стиснутих трубобетонних елементів
ОА Паливода, АА Паливода, ВІ Єфіменко, ВИ Ефименко
2015
Дослідження ефективності роботи трубобетоннихї елементів зі зміцненим осердям
ВІ Єфіменко, ОА Паливода
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2015
2015
Дослідження сумісної роботи оболонки та ядра трубобетонних елементів зі зміцненим осердям
ОА Паливода, СО Жуков
Гірничий вісник, 160-164, 2015
2015
Аналіз напружено-деформованого стану стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями суцільного перерізу
ВІ Єфіменко, ОА Паливода, ОП Сухан
ДВНЗ" Криворізький національний університет", 2014
2014
Напружено-деформований стан стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями кільцевого перерізу
ВІ Єфіменко, ОА Паливода
Містобудування та територіальне планування, 168-174, 2014
2014
Аналіз проблем та шляхів реконструкції житлових будівель перших масових серій
ВІ Єфіменко, ОП Сухан, ОА Паливода
Вісник Криворізького національного університету, 33-36, 2012
2012
Будівельні матеріали, конструкції та споруди
ВА Войтов, МБ Захарченко, ВІ Єфіменко, ОА Паливода, ЛЛ Янчук, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16