Збанацька Оксана Миколаївна / Zbanatska Oksana
Збанацька Оксана Миколаївна / Zbanatska Oksana
доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, НАКККіМ, НБУ ім.Ярослава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в nplu.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-пошуковий тезаурус
ТІ Вилегжаніна, ОМ Збанацька
Донецьк : Альфа-Прес, 2004
122004
Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу та пошукового запиту документа
ТІ Вилегжаніна, ОМ Збанацька
Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф …, 2003
112003
Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.) : дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук. : 27.00.02 «документознавство …
ОМ Збанацька
ДАКККіМ, 2010
82010
Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації: індексування документів, реферування документів : навч. посіб.
ОМ Збанацька
НАКККіМ, 2016
6*2016
Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації: бібліографічний опис документів, анотування документів
ОМ Збанацька
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв http://elib.nplu …, 2014
6*2014
Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ: особливості терміносистеми та використання в процесі предметизаційного принципу індексування / ОМ Збанацька
ОМ Збанацька
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 1, 57-61, 2005
62005
Предметизаційні та дескрипторні інформаційно-пошукові мови (на прикладі США, Польщі, Росії та України)
О Збанацька
Вісник книжкової палати 5, 19-24, 2004
52004
Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація
ВВ Карпов, ОМ Збанацька, ЖЗ Денисюк
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 1, 19-25, 2017
42017
Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів : монографія
ОМ Збанацька
Київ : НАКККіМ, 2017
32017
Персоналії в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів
О Збанацька
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського 37, 85-97, 2013
32013
Підготовка тезаурусу з навчальної дисципліни як засіб активізації навчального процесу
ОМ Збанацька
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми …, 2008
32008
Інформаційно-пошукові мови Національної парламентської бібліотеки України: історичний аспект
ОМ Збанацька
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ …, 2006
32006
Проблеми класифікації інформаційно-пошукових мов
ОМ Збанацька
Державне управління і право : зб. наук. пр. 1, 151-153, 2006
32006
До питання про розвиток предметизації в Бібліотеці Конгресу США
ОМ Збанацька
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми …, 2005
32005
Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України
О Збанацька, О Кириленко, О Яценко
Вісник Книжкової палати, 32-39, 2018
22018
Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності
ОМ Збанацька
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 3, 60-66, 2018
22018
Документ у реаліях сьогодення
О Збанацька
Бібліотечна планета 3, 23-27, 2016
22016
Індексування [Електронний ресурс]
ОМ Збанацька
Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. парлам. б-ка України. – Режим …, 2014
22014
Навігаційні "сходинки" до документа
О Збанацька
Бібліотечна планета 2, 14-16, 2006
22006
Застосування Інформаційно-пошукового тезауруса в інформаційній сфері
ОМ Збанацька
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми …, 2004
22004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20