Підписатись
Збанацька Оксана Миколаївна / Oksana Zbanatska
Збанацька Оксана Миколаївна / Oksana Zbanatska
доктор наук з соціальних комунікацій, доцент, КНУКіМ, НБУ ім.Ярослава Мудрого
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-пошуковий тезаурус
ТІ Вилегжаніна, ОМ Збанацька
Донецьк : Альфа-Прес, 2004
172004
Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991–2008 рр.) : дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук. : 27.00.02 «документознавство …
ОМ Збанацька
ДАКККіМ, 2010
122010
Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу та пошукового запиту документа
ТІ Вилегжаніна, ОМ Збанацька
Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф …, 2003
122003
Аналітико-синтетична переробка інформації
ОМ Збанацька
Макроаналітичне згортання інформації: бібліогр. опис док., анот. док.: навч …, 2014
82014
Термінологія законодавства в контексті цифровізації
O Zbanatska
Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», 2020
72020
Розвиток інформаційно-пошукових мов у пошукових системах бібліотек і архівів : монографія
ОМ Збанацька
Київ : НАКККіМ. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=8996, 2017
72017
Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація
ВВ Карпов, ОМ Збанацька, ЖЗ Денисюк
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 1, 19-25, 2017
72017
Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБУ: особливості терміносистеми та використання в процесі предметизаційного принципу індексування / ОМ Збанацька
ОМ Збанацька
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 1, 57-61, 2005
52005
Предметизаційні та дескрипторні інформаційно-пошукові мови (на прикладі США, Польщі, Росії та України)
О Збанацька
Вісник книжкової палати 5, 19-24, 2004
52004
Персоналії в інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської бібліотеки України: форма представлення та використання при предметизації документів
О Збанацька
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського 37, 85-97, 2013
42013
Комунікаційні засади документної евристики : монографія
ОМ Збанацька
НАКККіМ. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=10470, 2018
3*2018
Бібліотеки, архіви, музеї: деякі аспекти спільності та відмінності
ОМ Збанацька
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія 3, 60-66, 2018
32018
Аналітико-синтетична переробка інформації. Мікроаналітичне згортання інформації: індексування документів, реферування документів
ОМ Збанацька
НАКККіМ. URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=7646, 2016
32016
Бібліографічна евристика: термінологічний аспект
ОМ Збанацька
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття …, 2015
3*2015
Підготовка тезаурусу з навчальної дисципліни як засіб активізації навчального процесу
ОМ Збанацька
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми …, 2008
32008
Інформаційно-пошукові мови Національної парламентської бібліотеки України: історичний аспект
ОМ Збанацька
Бібліотека і книга у контексті часу : зб. наук. ст. Міжнар. наук.-практ …, 2006
32006
Проблеми класифікації інформаційно-пошукових мов
ОМ Збанацька
Державне управління і право : зб. наук. пр. 1, 151-153, 2006
32006
До питання про розвиток предметизації в Бібліотеці Конгресу США
ОМ Збанацька
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми …, 2005
32005
Документна евристика в системі соціальних комунікацій: бібліотекознавчий аспект
ОМ Збанацька
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського, 2019
22019
Компаративний аналіз пошукових можливостей електронних каталогів окремих бібліотек України
О Збанацька, О Кириленко, О Яценко
Вісник Книжкової палати, 32-39, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20