Follow
Вінтонів Т., Vintoniv T., Винтонив Т.
Вінтонів Т., Vintoniv T., Винтонив Т.
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, ЮВ Мала
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ, 2018
252018
Функційно-семантичне поле категорії імператива в публіцистичному дискурсі: проблеми визначення структури та опису
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, КО Бортун
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 65 (2), 425-437, 2022
72022
Антропоетоніми повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»
ТМ Вінтонів
Ономастичні науки, 2008
52008
Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді
ТМ Вінтонів
Автореф. дис. канд, 0
5
Лексичні засоби вираження спонукальної модальності в сучасній українській мові
ТМ Вінтонів, КО Бортун
Видавничий дім" Гельветика", 2018
32018
Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді: автореферат дис.... канд. філол. наук: 10.02. 15–загальне мовознавство
ТМ Вінтонів
Донецьк, 2008
32008
The Functional-Semantic Field of the Imperative Category in Journalistic Discourse: Problems of Structure Definition and Description
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, КО Бортун
Studia Slavica, 425-437, 2022
22022
Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа»
ТМ Вінтонів
Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. пр., 85-92, 2018
22018
Система номінацій історичної особи Мотрі Кочубей у творах Б. Лепкого «Мазепа» та О. Пушкіна «Полтава».
ТМ Vintoniv
Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки, 59-64, 2014
22014
Типологійні вияви експресивних синтаксичних конструкцій в українському політичному дискурсі
ТМ Вінтонів, ЮВ Мала
Лінгвістика, 66-75, 2018
12018
Синтаксис української мови: навчальний посібник
МО Вінтонів, ЛВ Сегін, ТМ Вінтонів
ДонНУ, 2016
12016
СЕМАНТИЧНА АУРА АНТРОПОЕТОНІМА МАЗЕПА В ТВОРАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Т Вінтонів
Слов’янська філологія, 83, 2007
12007
Український синтаксис: навчально-практичний комплекс
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, МІ Бойко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Українська мова як іноземна: культура усного і писемного мовлення: посібник із розвитку зв’язного мовлення для студентів-іноземців, слухачів підготовчого відділення (українська …
ТМ Вінтонів, ТО Горохова
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни" Сучасна українська літературна мова: синтаксис. пунктуація"
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів, МІ Бойко
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка)
ТО Горохова, ТМ Вінтонів, МО Вінтонів
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2022
2022
Методика викладання української мови як іноземної
ТМ Вінтонів
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) Переконуючі комунікації
ТМ Вінтонів
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Cинтаксичні засоби експресивізації в лінгвоукраїністиці: статус, динаміка
МО Вінтонів, ТМ Вінтонів
Вісник Маріупольського державного університету, 125-133, 2021
2021
Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки
ТМ Вінтонів, ТО Горохова
Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20