Сіциліцин Юрій
Сіциліцин Юрій
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Methods and tools for teaching parallel and distributed computing in universities: a systematic review of the literature
Y Sitsylitsyn
SHS Web Conf. Volume 75, 2020 The International Conference on History …, 2020
22020
Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств
МВ Мищенко, АЮ Фарафонов, ДА Коваленко, ЮА Сицилицин
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2013
22013
Використання сучасної технології розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем
РВ Солдатко, ЮО Сіциліцин
Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology 5 (1 …, 2017
12017
Використання розподілених баз даних при проектуванні інформаційних систем для автоматизації роботи підприємств
ДЮ Павлов, ЮО Сіциліцин
Молодий вчений, 32, 2015
12015
Розпаралелювання генетичних алгоритмів з використанням карт Кохонена
ЮО Сіциліцин, НІ Фурманова
СДУ, 2014
12014
Моделювання багатопровідних зв’язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології
МВ Міщенко, ОЮ Фарафонов, ЮО Сіциліцин, ВМ Крищук, ...
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2013
12013
ПРОЄКТУВАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
ЮО Сіциліцин
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки 2 (3), 116-120, 2021
2021
МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КЛАСТЕРУ НА ОСНОВІ ОДНОПЛАТНИХ КОМП’ЮТЕРІВ RASPBERRY ДЛЯ НАВЧАННЯ РОЗПОДІЛЕНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
VVO Yurii O Sitsylitsyn
Information Technologies and Learning Tools 81 (1), 97-108, 2021
2021
Визначення місця мов web-програмування при викладанні дисципліни «Проектування і дизайн web–додатків»
ОЄ Мацулевич, АЕ Мацулевич, ВМ Щербина, ВМ Щербина, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Вибір мови програмування математичної моделі для адаптивних систем навчання
ЮО Сіциліцин, СЛ Конюхов
Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: тези доп. V Міжнар. наук …, 2020
2020
Мобільні технології у процесі підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей
КП Осадча, СЛ Конюхов, ЮО Сіциліцин, АВ Чорна
Перспективи розвитку машинобудування та транспорту-2019: зб. тез доп. І-ї …, 2019
2019
Розробка системи прогнозування розрахунків фінансових показників університету
ВС Круглик, ОВ Наумук, ЄГ Прокоф’єв, ЮО Сіциліцин, ОС Коровін
Вчені записки Таврійського Національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Аналіз можливостей використання одноплатних комп’ютерів Raspberry при викладанні розподільчих та паралельних обчислень
Ю Сіциліцин
Бердянський державний педагогічний університет, 2019
2019
Проблема вибору засобів розробки програмного забезпечення при викладанні дисципліни паралельне програмування у закладах вищої освіти
ЮО Сіциліцин
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 347-351, 2019
2019
Крос-платформне програмування: лабораторний практикум з виконання лабораторних робіт
ЮО Литвин, ЮА Литвин, ЮО Сіциліцин, ЮА Сицилицин, ОВ Строкань, ...
ТДАТУ, 2019
2019
Розробка програмного засобу для прогнозування тиску ґрунтових вод у зоні підземних споруд циліндричної форми
ОВ Наумук, ЄГ Прокоф’єв, ЮО Сіциліцин, АВ Чорна, ОС Корецький
Shipbuilding & marine infrastructure 2 (10), 227-233, 2018
2018
Аналіз систем автоматизації бухгалтерського обліку сільськогосподарського підприємства
РВ Солдатко, ЮО Сіциліцин
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 253-255, 2017
2017
Порівняння крос-платформних мов програмування Java та Qt
Є Ройко, ЮО Сіциліцин
Інформаційні технології в освіті та науці: зб. наук. пр. 1 (9), 219-222, 2017
2017
Огляд засобів розробки мобільних додатків
О Москаленко, ЮО Сіциліцин
МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017
2017
Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації
НІ Фурманова, ОЮ Фарафонов, ОЮ Малий, ЮО Сіциліцин
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20