Підписатись
Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління
ІО Тарасенко, ОМ Королько, КС Белявська
Актуальні проблеми економіки 9 (99), 133-141, 2009
702009
Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації
АМ Вергун, ІО Тарасенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 207-218, 2014
562014
Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика:[монографія]
ІО Тарасенко
К.: КНУТД, 2010
562010
Статистика: навч. посіб.
ІО Тарасенко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
482006
Фінанси підприємств
ІО Тарасенко, НМ Любенко
КНУТД, 2015
472015
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності
ІО Тарасенко, ТМ Нефедова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
352013
Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства
ВС Петренко, ОП Квасова
International scientific journal, 139-142, 2015
29*2015
Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства
АМ Вергун, ММ Савченко, ІО Тарасенко
Міжнародний науковий журнал, 2015
292015
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
202009
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ТМН І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко
Ринок праці та зайнятість населення., С. 32-35., 2015
182015
Enterprise innovative activity evaluation in the system of strategic management
IO Tarasenko, OM Korolko, KS Belyavska
Actual Problems of Economics, 133-141, 2009
152009
Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства
АМ Вергун, ТМ Нефедова, ІО Тарасенко
International scientific journal, 27-31, 2015
142015
Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення
ЮС Плюта, ОВ Батрак, ІО Тарасенко
Формирование рыночных отношений в Украине, 56-58, 2014
142014
Сучасні тенденції цифровізації економіки: проблеми та перспективи розвитку
НГ Гавриленко, ІО Тарасенко
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука". Серія: Економічні науки, 2021
122021
Фінанси підприємств
НМ Любенко, ІО Тарасенко
КНУТД, 2015
122015
Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості
ІО Тарасенко
Актуальні проблеми економіки, 153-163, 2010
122010
Оценка инновационной активности предприятия в системе стратегического управления
ИА Тарасенко, ОМ Королько, КС Белявська
Актуальні проблеми економіки, 99, 2009
122009
The impact of demographic processes on forming student body in Ukraine
NV Tsymbalenko, IO Tarasenko, TE Bielialov
Revista Espacios, 2019
112019
Проблеми фінансово-економічної безпеки банківських установ в сучасних умовах
ІО Тарасенко, АА Москаленко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
112014
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
112009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20