Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Статистика: навч. посіб.
ІО Тарасенко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
472006
Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика:[монографія]
ІО Тарасенко
К.: КНУТД, 2010
442010
Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління
ІО Тарасенко, ОМ Королько, КС Белявська
Актуальні проблеми економіки 9 (99), 133-141, 2009
342009
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності
ІО Тарасенко, ТМ Нефедова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
232013
Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації
АМ Вергун, ІО Тарасенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
202014
Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства
АМ Вергун, ММ Савченко, ІО Тарасенко
Міжнародний науковий журнал, 2015
162015
Фінанси підприємств
ІО Тарасенко, НМ Любенко
КНУТД, 2015
112015
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
102009
Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості
ІО Тарасенко
Актуальні проблеми економіки, 153-163, 2010
92010
Оцінювання економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку
ІО Тарасенко
Легка промисловість, 2009
82009
Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства
АМ Вергун, ТМ Нефедова, ІО Тарасенко
International scientific journal, 27-31, 2015
62015
Формування збалансованої системи показників в контексті сталого розвитку підприємства
ІО Тарасенко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
62010
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства
ІО Тарасенко
Маркетинг в Україні, 54-60, 2009
62009
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ТМН І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко
Ринок праці та зайнятість населення., С. 32-35., 2015
52015
The concept of sustainable development in the context of globalization
AM Verhun, IA Tarasenko
Bulletin KNUTD, 207-218, 2014
52014
Enterprise innovative activity evaluation in the system of strategic management
IO Tarasenko, OM Korolko, KS Belyavska
Actual Problems of Economics, 133-141, 2009
52009
Показники якості для визначення конкурентоспроможності шкіри
ІО Тарасенко, АГ Данилкович
Перехідна економіка: проблеми теорії і практики.–Львів: Інтереко, 288-293, 1999
51999
Використання системного підходу до управління фінансовою безпекою підприємства
ІО Тарасенко, АМ Вергун
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, 2014
42014
Реструктуризація в системі антикризового управління підприємством–теоретико-методологічні аспекти
НМ Любенко, ІО Тарасенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20