Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Тарасенко Ірина Олексіївна (Tarasenko Iryna)
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Статистика: навчальний посібник
ІО Тарасенко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
482006
Сталий розвиток підприємств легкої промисловості: теорія, методологія, практика:[монографія]
ІО Тарасенко
К.: КНУТД, 2010
462010
Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління
ІО Тарасенко, ОМ Королько, КС Белявська
Актуальні проблеми економіки 9 (99), 133-141, 2009
372009
Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації
АМ Вергун, ІО Тарасенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
242014
Проблеми фінансування вищої освіти в Україні в контексті забезпечення конкурентоспроможності
ІО Тарасенко, ТМ Нефедова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
242013
Діагностика рівня фінансово-економічної безпеки підприємства
АМ Вергун, ММ Савченко, ІО Тарасенко
Міжнародний науковий журнал, 2015
152015
Фінанси підприємств
ІО Тарасенко, НМ Любенко
КНУТД, 2015
122015
Фінансова безпека підприємства в умовах кризового середовища
ОВ Черниш, ІО Тарасенко
Вісник Хмельницького національного університету, 117-119, 2009
102009
Методологічні положення прогнозування сталого розвитку підприємств легкої промисловості
ІО Тарасенко
Актуальні проблеми економіки, 153-163, 2010
92010
Оцінювання економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку
ІО Тарасенко
Легка промисловість, 2009
82009
The concept of sustainable development in the context of globalization
AM Verhun, IA Tarasenko
Bulletin KNUTD, 207-218, 2014
72014
Підвищення ефективності діяльності вищих навчальних закладів як передумова забезпечення потреб ринку праці
ТМН І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко
Ринок праці та зайнятість населення., С. 32-35., 2015
62015
Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства
АМ Вергун, ТМ Нефедова, ІО Тарасенко
International scientific journal, 27-31, 2015
62015
Легка промисловість України: стан, проблеми, перспективи економічного розвитку
ОІ Волков, ЮВ Гончаров, ВІ Бокій, ОВ Бондаренко, СВ Вовчок, ...
Знання, 2009
62009
Enterprise innovative activity evaluation in the system of strategic management
IO Tarasenko, OM Korolko, KS Belyavska
Actual Problems of Economics, 133-141, 2009
62009
Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства
ІО Тарасенко
Маркетинг в Україні, 54-60, 2009
62009
Використання системного підходу до управління фінансовою безпекою підприємства
ІО Тарасенко, АМ Вергун
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції, 2014
52014
Формування збалансованої системи показників в контексті сталого розвитку підприємства
ІО Тарасенко
Видавництво Львівської політехніки, 2010
52010
Показники якості для визначення конкурентоспроможності шкіри
ІО Тарасенко, АГ Данилкович
Перехідна економіка: проблеми теорії і практики.–Львів: Інтереко, 288-293, 1999
51999
Фінансове планування на підприємстві та напрями його вдосконалення
ЮС Плюта, ОВ Батрак, ІО Тарасенко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
42014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20