Eduard Afonin
Eduard Afonin
Професор, доктор соціологічних наук, Українська технологічна академія
Підтверджена електронна адреса в yta.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного глобального світу
EA Afonin, TV Bielska
Вісник НАДУ, С. 9-16, 2013
11*2013
Становление Вооруженных Сил Украины: социальные и социально-психологические проблемы
ЭА АФОНИН
НТЦ "Психея", 2014
10*2014
Архетипні засади моделювання соціальних процесів
ЕА Афонін, АЮ Мартинов
Публічне урядування, С. 34-47, 2016
92016
Функціональна і компетентнісна готовність державних службовців України до здійснення публічного адміністрування в умовах демократії
ЕА Афонін, ОМ Балакірєва
Український соціум, 7-22, 2015
92015
Сучасні моделі компетенцій державних службовців
ІВ Клименко, ОО Акімов, ЕА Афонін
Центр учбової літератури, 2016
82016
Соціальна сфера і проблеми державного управління: євроінтеграційний досвід Естонії
ЕА Афонін
Економіка та держава, 67-69, 2007
82007
Результати моніторингу соцієтальних змін українського суспільства (1992–2012): контекст управління та освіти
ЕА Афонін
Тези доповідей Міжн. наук.-практ. конф.«Управлінські компетенції викладача …, 2013
72013
Універсальне й унікальне в процесі суспільної трансформації
Е Афонін, А Мартинов
Публічне управління: теорія та практика, 250-263, 2010
7*2010
Риски демократизации и пути их преодоления: уроки для Украины
ЭА Афонин, ЕВ Суший
Гос. упр. в ХХІ веке: повестка дня российской власти. 10-я межд. конф. (29 …, 2013
62013
Чи хочуть українці демократії?
ЕА Афонін, ОВ Радченко
Дзеркало тижня, 2009
62009
Архетип і соцієтальне: взаємодія і взаємовпливи [Електронний ресурс]
Е Афонін
Публічне управління: теорія та практика.—2013.—Спец. вип, 193-200, 0
6
Всевладдя політичних партій як загроза демократизації держави
Е Афонін, О Радченко
Політичний менеджмент, С. 48-54, 2007
52007
Соціальні технології і освіта
ЕА Афонін
Філософія освіти в сучасній Україні: матеріали Всеукраїнської науково …, 1997
51997
Архетип і соцієтальне: взаємодія і взаємовпливи
Е Афонін, А МАРТИНОВ
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів …, 2013
42013
Use of information technology to increase economic efficiency and credibility in public administration in the context of digitization
TV Novachenko, TV Bielska, EA Afonin, MH Lashkina, OM Kozhemiakina, ...
Eleftherios Thalassinos, 2020
32020
Стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя
СЛ Благодєтєлєва-Вовк, ЕА Афонін
Український соціум, 52-62, 2014
32014
Зовнішні можливості збереження потенціалу вищої освітиУкраїни за умов демографічного переходу та формування експортноорієнтованоїекономіки послуг
ЕА Афонін, ВМ Ісаєнко, СЛ Благодєтєлєва-Вовк
Український соціум, 7-24, 2013
22013
Об’єднана Європа: cоціокультурні кордони
Е Афонін, А Мартинов
Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства …, 2001
22001
Теоретичні та методологічні аспекти розвитку української школи архетипіки
Е Афонін, А Мартинов
Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів …, 2015
12015
Феномени психічної інфляції і проекції в політиці
ОА Донченко, ЕА Афонін
Український соціум, 119-135, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20