Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)
Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури
ІГ Химич
Економіка та держава, 59-61, 2009
272009
Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2009
232009
Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження
О Панухник
Управління сучасним містом 1 (2), 28-36, 2005
132005
Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства
ІГ Химич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
122013
Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти україни в умовах формування глобальної економіки
НІ Константюк
Сталий розвиток економіки, 26-28, 2013
122013
Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
112012
Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств
ІЮ Крамар, ИЮ Крамар, НЮ Мариненко, НЮ Марыненко
ТНТУ, 2011
112011
Корпоративна культура–важливий елемент внутрішнього середовища підприємства
ІГ Химич, О Погайдак
«Терно-граф», 2010
112010
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
112008
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: монографія
АФ Мельник, АЮ Васіна, ОВ Длугопольський, ГЛ Монастирський, ...
АФ Мельник–Тернопіль: Економічна думка, 2003
112003
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
102013
Особливості формування корпоратив ної культури вітчизняних підприємств на сучасному етапі
ІГ Химич
Економічний простір: Збірник наукових праць, 216-222, 2009
102009
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
ХНТУСГ, 2017
92017
Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки
ГМ Малинич
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
82009
Роль соціального чинника у реформаторській діяльності МХ Бунге
ВЯ Кудлак
Актуальні проблеми економіки, 21-25, 2006
72006
Особливості оперативного управління фінансовими інвестиціями
НС Тимошик
Науковий вісник НЛТУ України 20 (15), 2010
62010
Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча МХ Бунге (кінець ХІХ ст.)
ВЯ Кудлак
Державна установа" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2007
62007
Економічна свобода та економічний розвиток: теоретико-емпіричне дослідження зв’язку
І Маркович
Журнал європейської економіки 13 (2), 125-140, 2017
52017
Концептуальні аспекти стратегії сталого розвитку/Пиріг ГІ, Лещик ІБ, Крупка АЯ
ГІ Пиріг
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.–Випуск 3 (03), 2015
52015
Краудсорсинг–сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства
ІГ Химич, ИГ Химич
ТНТУ, АСУ, 2014
52014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20