Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)
Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури
ІГ Химич
Економіка та держава, 59-61, 2009
462009
Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2009
332009
Processes of managing information infrastructure of a digital enterprise in the framework of the Industry 4.0 concept
K Andriushchenko, V Rudyk, O Riabchenko, M Kachynska, N Marynenko, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 60-72, 2019
222019
Особливості формування корпоратив ної культури вітчизняних підприємств на сучасному етапі
ІГ Химич
Економічний простір: Збірник наукових праць, 216-222, 2009
162009
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
162008
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
ХНТУСГ, 2017
152017
Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки
НІ Константюк
Сталий розвиток економіки, 26-28, 2013
152013
Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства
ІГ Химич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
142013
Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження
О Панухник
Управління сучасним містом 1 (2), 28-36, 2005
142005
Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
132012
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: монографія
АФ Мельник, АЮ Васіна, ОВ Длугопольський, ГЛ Монастирський, ...
АФ Мельник–Тернопіль: Економічна думка 630, 2003
132003
Analysis and modeling of factor determinants of food provision at consumer market of Ukraine
O Panukhnyk, N Popadynets, Y Fedotova
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue …, 2019
122019
Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy
V Yakubiv, O Panukhnyk, S Shults, Y Maksymiv, I Hryhoruk, ...
International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 656-666, 2019
122019
Формування корпоративної культури підприємства в сучасних економічних умовах
ІГ Химич
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
122016
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
122013
Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств
ІЮ Крамар, ИЮ Крамар, НЮ Мариненко, НЮ Марыненко
ТНТУ, 2011
122011
Корпоративна культура–важливий елемент внутрішнього середовища підприємства
ІГ Химич, О Погайдак
«Терно-граф», 2010
122010
Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки
ГМ Малинич
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
122009
Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді
СЄ Хрупович, НЮ Мариненко
Економіка і управління, 76, 2017
112017
Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах: монографія
ОВ Панухник
Херсон: Айлант, 2012
92012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20