Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)
Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tu.edu.te.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури
ІГ Химич
Економіка та держава, 59-61, 2009
322009
Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
ОВ Панухник
Актуальні проблеми економіки, 152-157, 2009
262009
Мале місто в системі регіональних відносин: теоретико-методологічні підходи до дослідження
О Панухник
Управління сучасним містом 1 (2), 28-36, 2005
142005
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
132008
Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України
ОВ Панухник
Актуальные проблемы инновационной экономики, 5-10, 2017
122017
Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства
ІГ Химич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
122013
Основні засади підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в умовах формування глобальної економіки
НІ Константюк
Сталий розвиток економіки, 26-28, 2013
122013
Промислові кластери як інноваційна модель організації національного господарства
ІБ Маркович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
122012
Етапи розвитку та особливості життєвого циклу малих підприємств
ІЮ Крамар, ИЮ Крамар, НЮ Мариненко, НЮ Марыненко
ТНТУ, 2011
112011
Корпоративна культура–важливий елемент внутрішнього середовища підприємства
ІГ Химич, О Погайдак
«Терно-граф», 2010
112010
Особливості формування корпоратив ної культури вітчизняних підприємств на сучасному етапі
ІГ Химич
Економічний простір: Збірник наукових праць, 216-222, 2009
112009
Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення: монографія
АФ Мельник, АЮ Васіна, ОВ Длугопольський, ГЛ Монастирський, ...
АФ Мельник–Тернопіль: Економічна думка 630, 2003
112003
Вплив трансферу технологій на інноваційні процеси: український та зарубіжний досвід
Г Нагорняк, І Нагорняк, Ю Вовк
Соціально-економічні проблеми і держава, 117-127, 2013
102013
Методичні підходи до аналізу фінансової надійності страхових компаній: переваги та недоліки
ГМ Малинич
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
102009
Краудсорсинг–сучасна фінансово-маркетингова стратегія підприємства
ІГ Химич, ИГ Химич
ТНТУ, АСУ, 2014
92014
Теорія і практика територіальних інтеграційних процесів в регіональних соціально-економічних системах: монографія
ОВ Панухник
Херсон: Айлант, 2012
92012
Формування корпоративної культури підприємства в сучасних економічних умовах
ІГ Химич
Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку …, 2016
82016
Роль соціального чинника у реформаторській діяльності МХ Бунге
ВЯ Кудлак
Актуальні проблеми економіки, 21-25, 2006
82006
Фундаментальний аналіз фінансового ринку
ІГ Химич
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
62013
Трансформація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та конкурентно-інноваційні виміри: монографія
ІБ Маркович
Т.: Астон, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20