Ірина Кінаш
Ірина Кінаш
ІФНТУНГ
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Склад і структура соціальної інфраструктури
ІП Кінаш
Вісник соціально-економічних досліджень, 171-176, 2012
142012
Якість освіти як результат, процес та освітня система
ІП Кінаш
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 2011
142011
Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку
ІП Кінаш
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 202-206, 2012
82012
Фактори впливу на формування соціальної інфраструктури сталого розвитку України
ІП Кінаш
ВНТУ, 2012
62012
Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах формування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону): Дисертація канд. екон. наук: 08.10. 01
ІП Кінаш
К.: НАН України, 2003
62003
Освітній потенціал сталого розвитку економіки
В Куценко, І Кінаш
Економіка України: політико-економічний журнал, 94-96, 2002
52002
Енергозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в житлово-комунальному господарстві: зарубіжний досвід
ІП Кінаш
Економічний форум, 12-17, 2017
42017
Програмно-цільовий метод як цільовий інструмент розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України
І Кінаш
Фінансовий простір, 160-162, 2015
42015
Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури
ІП Кінаш
Сталий розвиток економіки, 48-50, 2013
42013
Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку [Електронний ресурс]
ІП Кінаш
Кінаш ІП–Режим доступу: http://www. pu. if. ua/depart/Finances/resource/file …, 0
4
Інститут економічної експертизи: сутність та суспільна потреба
ІВ Перевозова, ІП Кінаш
Сталий розвиток економіки, 183-188, 2015
32015
Інфраструктура фізичної культури та спорту України: сучасний стан, проблеми розвитку, способи вирішення
ІП Кінаш
Бізнес Інформ, 174-177, 2013
32013
Суть та зміст поняття «соціальна інфраструктура»
ІП Кінаш
Вісник Хмельницького національного університету, 202-204, 2012
32012
Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки
ІП Кінаш
Територія друку, 2014
22014
Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні
ІП Кінаш
Бізнес Інформ, 358-361, 2013
22013
Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект
ІП Кінаш
Проблеми економіки, 316-320, 2013
22013
Методологічні та методичні засади оцінювання розвитку соціальної інфраструктури України
ІП Кінаш, АІ Бандура
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 76-82, 2012
22012
Дослідження параметрів конкурентоспроможності потенціалу підприємства
ІМ Станьковська, ІП Кінаш
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 156-160, 2011
22011
Цифровізація як чинник розвитку персоналу підприємства
АС Полянська, ІП Кінаш, СВ Савчук
12019
Формування моделі управління розвитком матеріально-технічної бази соціальної сфери України
ІП Кінаш
Актуальні проблеми економіки, 225-230, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20