Підписатись
Ірина Кінаш
Ірина Кінаш
ІФНТУНГ
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Якість освіти як результат, процес та освітня система
ІП Кінаш
Науковий вісник НЛТУ України 21 (5), 363-368, 2011
252011
Склад і структура соціальної інфраструктури
ІП Кінаш
Вісник соціально-економічних досліджень, 171-176, 2012
192012
Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку
ІП Кінаш
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 202-206, 2012
102012
Програмно-цільовий метод як цільовий інструмент розвитку матеріально-технічної бази соціальної сфери України
ІП Кінаш
Фінансовий простір, 160-164, 2015
92015
Фактори впливу на формування соціальної інфраструктури сталого розвитку України
ІП Кінаш
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 48-51, 2012
92012
Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури
ІП Кінаш
Сталий розвиток економіки, 48-50, 2013
82013
Енергозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в житлово-комунальному господарстві: зарубіжний досвід
ІП Кінаш
Економічний форум, 12-17, 2017
72017
Особливості розвитку інфраструктури культури України: аналітичний аспект
ІП Кінаш
Проблеми економіки, 316-320, 2013
72013
Соціальні домінанти як осередок розвитку територіальних громад на інноваційній основі (синергетичний аспект)
В Куценко, І Кінаш, Г Євтушенко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2021
62021
Удосконалення системи підготовки кадрів в умовах формування ринкових відносин (на прикладі Західного регіону): Дисертація канд. екон. наук: 08.10. 01
ІП Кінаш
К.: НАН України, 2003
62003
Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні
ІП Кінаш
Бізнес Інформ, 358-361, 2013
52013
Суть та зміст поняття «соціальна інфраструктура»
ІП Кінаш
Вісник Хмельницького національного університету, 202-204, 2012
52012
Освітній потенціал сталого розвитку економіки
В Куценко, І Кінаш
Економіка України, 94, 2002
52002
Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку [Електронний ресурс]
ІП Кінаш
Кінаш ІП–Режим доступу: http://www. pu. if. ua/depart/Finances/resource/file …, 0
4
Постмодерністська парадигма соціальної безпеки: роль і значення освіти
ОВ Гаращук, ІП Кінаш, ВІ Куценко
Економіка природокористування і сталий розвиток, 71-79, 2022
32022
Інститут економічної експертизи: сутність та суспільна потреба
ІВ Перевозова, ІП Кінаш
Сталий розвиток економіки, 183-188, 2015
32015
Якість медичних послуг: сутність та інструменти забезпечення
IP Kinash, LM Savchuk
The actual problems of regional economy development 2 (19), 255-263, 2023
22023
Цифровізація як чинник розвитку персоналу підприємства
АС Полянська, ІП Кінаш, СВ Савчук
22019
Екологізація освіти як первинний чинник трансформації суспільства до сталого розвитку
ІП Кінаш, ЛМ Савчук
ІФНТУНГ, 2017
22017
Матеріально-технічне забезпечення розвитку соціальної сфери України в умовах трансформації економіки
ІП Кінаш
Територія друку, 2014
22014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20