Нанка О. В.; Нанка А. В.; Nanka A.; <https://orcid.org/0000-0003-4079-8822>
Нанка О. В.; Нанка А. В.; Nanka A.; <https://orcid.org/0000-0003-4079-8822>
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Verified email at khntusg.com.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of the system to control milk acidity in the milk pipeline of a milking robot
O Nanka, V Shigimaga, A Paliy, V Sementsov, A Paliy
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (9(93)), 27-33, 2018
52018
Теорія та розрахунок машин для тваринництва
БП Шабельник, ММ Троянов, ІГ Бойко, ОВ Нанка, АІ Дзюба
52002
Энергосбережение в механических процессах при приготовлении комбикормов
ОВ Нанка
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 11 (5), 239-244, 2011
32011
Дослідження механіко-технологічних властивостей зерна сої
ОВ Нанка, МВ Бакум, ММ Крекот, ОМ Русальов, ДІ Бойко, ОС Вотченко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
22018
Молотковые дробилки – достоинства и недостатки
АВ Нанка, ИГ Бойко
Современные проблемы освоения новой техники, технологий, организации …, 2012
22012
Шляхи зниження енергоємності подрібнення зернових кормів та підвищення якості подрібнення
ОВ Нанка, ІГ Бойко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових …, 2012
22012
Разработка устройства для транспортирования ботвы кормовой свеклы в кузов транспортного средства: Автореф. дис.… канд. техн. наук.-Харьков, 1992.-23 с.
АВ Нанка
21992
Новая машина для уборки ботвы кормовой свеклы
БП Шабельник, ВМ Мартынов, АВ Нанка, ВН Полупанов
Механизация и электрификация сельскохозяйственных процессов в полеводстве …, 1989
21989
Переоборудование копателя корнеплодов ККГ-1, 4 для уборки кормовой свёклы: информ. листок
БП Шабельник, АВ Нанка, ВН Полупанов, ВМ Мартынов
21987
Development of techniques to predict and prevent both the effect of xenobiotics and their migration into pig-derived products
O Nanka, O Chalaya, S Nagornij, O Chalyi
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 5 (10(95)), 31-39, 2018
12018
Напрямки підвищення ефективності процесу подрібнення зернових кормів
ОВ Нанка
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин., 152-157, 2015
12015
Математическая формулировка задачи упругого деформирования зерна при измельчении и ее решение
АВ Нанка
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
12015
Теоретичні і практичні аспекти розробки енергозберігаючої конструкції подрібнювача зернових кормів
ОВ Нанка
Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 89-96, 2011
1*2011
Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва.
ОП Скорик, ВМ Полупанов, ОА Науменко, ІГ Бойко, ОК Трішин, ...
Х.: ХНТУСГ, 2009
12009
Існуючі способи подрібнення концентрованого корму
ОВ Нанка, АІ Дзюба, ММ Троянов, ОІ Фісяченко, та ін.
Вісник ХНТУСГ. Вип. 42 "Вдосконалення технологій та обладнання виробництва …, 2005
12005
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 196" Проблеми
ОВ Нанка, МЛ Лисиченко, ОМ Мороз, НГ Косуліна, МП Кунденко, ...
1
Загальне управління якістю
ОВ Нанка, РВ Антощенков, ВМ Кісь, ІО Листопад, НІ Моісєєва, ІВ Галич, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2019
2019
К моделированию процесса резания упругого материала острым лезвием
АВ Нанка, ИИ Иевлев, ВВ Семенцов, ДИ Бойко, ВИ Семенцов
ХНТУСГ, 2019
2019
Результати польових випробувань експериментальної ґрунтообробної установки
ОВ Нанка, ЮМ Сиромятников
ХНТУСГ, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ МІНЛИВОСТІ РОЗМІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
ОВ Нанка, МВ Бакум, ММ Крекот
Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20