Подписаться
Serhii Pohorielov, Погорєлов Сергій Миколайович (ORCID: 0000-0003-0868-2002)
Serhii Pohorielov, Погорєлов Сергій Миколайович (ORCID: 0000-0003-0868-2002)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності
ПГ Перерва, ВМ Тимофєєв, МІ Погорєлов, ОМ Гаврись, МІ Ларка, ...
НТУ" ХПІ", 2004
702004
Економіка та організація інноваційної діяльності: підруч.
ПГ Перерва
Харків: НТУ «ХПІ, 2008
652008
Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці
СМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2018
552018
Практичне застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці
СМ Погорєлов, МІ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2018
55*2018
Організація та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, СА Мехович, МІ Погорєлов, ОІ Маслак, ВГ Дюжев, ...
НТУ" ХПІ", 2008
512008
Дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства
СМ Погорєлов, ОВ Леденко, ОА Матяж
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
442015
Методика оцінки рівня організації праці менеджерів
СМ Погорєлов
НТУ" ХПІ", 2018
432018
Управління персоналом та економіка праці
МІ Погорєлов, ВГ Дюжев, СМ Погорєлов, ОП Косенко, ІМ Погорєлов, ...
НТУ" ХПІ", 2015
21*2015
Управління персоналом та економіка праці
МІ Погорєлов, ПГ Перерва, СМ Погорєлов, ОП Косенко, ОЙ Рофе, ...
Національний технічний університет „Харківскій політехнічний інститут”, 2015
21*2015
Управління персоналом та економіка праці
МІ Погорелов
МІ Погорєлов, ПГ Перерва, СМ Погорєлов, ОП Косено та ін, 0
21*
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс
ПГ Перерва, СМ Ілляшенко, НІ Чухрай, ПМ Цибульов, ГІ Груба, ...
НТУ" ХПІ", 2011
16*2011
Экономика и управление инновационной деятельностью
ПГ Перерва, ГК Вороновский, СН Ильяшенко, СА Мехович, ...
НТУ" ХПИ", 2009
112009
Экономика и организация труда
ПГ Перерва, НИ Погорелов, ВГ Дюжев, СА Мехович, АМ Колот, ...
НТУ" ХПИ", 2006
102006
Методика определения экономической эффективности ремонта
НИ Погорелов, СН Погорелов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
92013
Сучасні підходи до формування виробничої програми підприємства
СМ Погорєлов, ВА Кучинський
НТУ" ХПІ", 2009
72009
Проектный подход в управлении кризисом организации
ИМ Посохов, СН Погорелов
НТУ" ХПИ", 2011
52011
Міжнародний менеджмент: основні поняття
ПГ Перерва, ВО Черепанова, ІО Новік, СМ Погорєлов, ОМ Синіговець
22020
Методика определения экономической эффективности ремонта
НИ Погорелов, ИН Погорелов
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2015
22015
Маркетингове дослідження міжнародного ринку об'єктів інтелектуальної власності
ПГ Перерва, ВО Черепанова, ІО Новік, СМ Погорєлов, ОМ Синіговець
12020
Проблемы организации и направления совершенствования нормирования труда в условиях рыночной экономики
НИ Погорелов, СН Погорелов
НТУ" ХПІ", 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20