Олена Кареліна (Olena Karelina)
Олена Кареліна (Olena Karelina)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2005
342005
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія, 199-210, 2005
342005
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Тернопіль, 2005.–16 с, 2005
342005
Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ОВ Кареліна
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 226-231, 2004
6*2004
Впровадження мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах України
ОВ Кареліна
Матеріали Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент …, 2000
42000
Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування
ОВ Кареліна
Молодий вчений, 529-533, 2016
32016
Загальні підходи підготовки магістрів за дистанційною формою навчання у США
ОВ Кареліна
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
22010
Вплив особистості викладача на підвищення ефективності дистанційного навчання
ОВ Кареліна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
2*2004
Розробка мультимедійних проектів за допомогою авторських програмних інструментів
ОВ Кареліна
Студентський науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка, 91-99, 2000
22000
Моделювання бізнес-процесів засобами програмного забезпечення ARIS
О Кареліна
Матеріали XVІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2012 . 1, 52-52, 2012
12012
МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ З ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН У СЕРЕДОВИЩІ MATLAB
НМ Гарматій, ОВ КАРЕЛІНА
Вісник Хмельницького національного університету.-Хмельницьк 1 (2), 208-215, 2012
12012
Виклики і загрози кібербезпеці в Україні та світі
О Кареліна
VI науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології …, 2018
2018
Розробка комплексної системи безпеки інформації АТ ТРЗ "Оріон" з використанням методології теорії ігор.
О Кареліна, Н Задорожний
VI науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології …, 2018
2018
Розробка комплексної системи безпеки інформації АТ” ТРЗ" ОРІОН" з використанням методології теорії ігор
Н Задорожний, О Кареліна
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ІЛ Обертинюк, ОВ Кареліна
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
2018
Трансформації ринку програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку в Україні
ОВ Кареліна
Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих …, 2017
2017
Аналіз бізнес-процесів засобами методології системи збалансованих показників (на прикладі ПАТ КБ Приватбанк)
ОВ Кареліна, Т Лечаченко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих …, 2017
2017
Робоча навчальна програма дисципліни “Прикладні задачі моделювання економічних процесів”
ОВ Кареліна
2017
Тенденції інформатизації банківського сектору економіки України
ОВ Кареліна
Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: міжнар. наук.-практич …, 2017
2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Бібліографія та її використання в сучасних пошукових системах»
ОВ Кареліна
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20