Олена Кареліна (Olena Karelina)
Олена Кареліна (Olena Karelina)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка, 2005
402005
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія, 199-210, 2005
402005
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів
ОВ Кареліна
Тернопіль, 2005.–16 с, 2005
402005
Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій
ОВ Кареліна
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 226-231, 2004
5*2004
Вплив особистості викладача на підвищення ефективності дистанційного навчання
ОВ Кареліна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2004
42004
Впровадження мультимедійних технологій у вищих навчальних закладах України
ОВ Кареліна
Матеріали Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент …, 2000
42000
Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування
ОВ Кареліна
Молодий вчений, 529-533, 2016
32016
Моделювання бізнес-процесів в економіці з застосуванням теорії нечітких множин у середовищі MATLAB
НМ Гарматій, ОВ Кареліна
Вісник Хмельницького національного університету 2012,№ 2, Т. 1, 2012
32012
Розробка мультимедійних проектів за допомогою авторських програмних інструментів
ОВ Кареліна
Студентський науковий вісник ТДПУ ім. В. Гнатюка, 91-99, 2000
32000
Особливості використання технології rfid в інформаційному забезпеченні промислових підприємств
О Кареліна, Е Карелина
Електронне наукове фахове видання" Соціально-економічні проблеми і держава …, 2019
22019
ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ІЛ Обертинюк, ОВ Кареліна
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
22018
Загальні підходи підготовки магістрів за дистанційною формою навчання у США
ОВ Кареліна
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2010
22010
Використання технології RFID в ERP-системах
О Кареліна
Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2019
12019
Концепція інтердіяльнісного навчання
ОВ Кареліна
Педагогічний процес: теорія і практика (Серія: Педагогіка), 12-16, 2016
12016
Моделювання бізнес-процесів засобами програмного забезпечення ARIS
О Кареліна
Матеріали XVІ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2012 . 1, 52-52, 2012
12012
Автоматизація документообігу підприємства засобами 1С: 8
О Кареліна
Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського …, 2011
12011
Застосування моделей глибокого навчання для вирішення задач кібербезпеки
ОВ Кареліна, БМ Липа, РБ Марко, ОВ Покидко
VIII науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та …, 2020
2020
ЛАНДШАФТ КІБЕРЗАГРОЗ ДЛЯ БІЗНЕСУ
ОВ Кареліна
Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка як фактор …, 2020
2020
Класифікація методів визначення захищеності інформаційних систем
О Кареліна, В Дудикевич
VII науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології …, 2019
2019
Виявлення загроз для IOT-пристроїв засобами honeypots
А Бельма, О Кареліна
VII науково-технічна конференція "Інформаційні моделі, системи та технології …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20