Follow
Serhii Kryvoviaz Сергій Кривов'яз
Serhii Kryvoviaz Сергій Кривов'яз
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Verified email at vnmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Plant pigments as dietary anticancer agents
RK Upadhyay
International Journal of Green Pharmacy (IJGP) 12 (01), 2018
332018
Оцінка якості життя пацієнтів із первинною відкритокутової глаукомою та шляхи раціональної фармакотерапії при цій патології
СО Кривов'яз, ОВ Кривов'яз, ОВ Макаренко
Рациональная фармакотерапия, 32-40, 2016
82016
Зв’язки сонографічних показників селезінки з параметрами будови тіла у здорових юнаків Поділля
СО Кривов'яз
Biomedical and biosocial anthropology, 97-102, 2010
52010
Сонографічні параметри селезінки у здорових міських юнаків та дівчат Поділля різного віку
СО Кривов'яз, СВ Прокопенко
Biomedical and biosocial anthropology, 174-179, 2009
52009
Pharmacoepidemiology of glaucoma in Ukraine
O Makarenko, O Kryvoviaz, S Kryvoviaz
The advanced science journal 2015 (2), 77-82, 2015
42015
Zviazky sonohrafichnykh pokaznykiv selezinky z parametramy budovy tila u zdorovykh yunakiv Podillia
SO Kryvoviaz
Biomedical and Biosocial Anthropology 14, 97-102, 2010
42010
Сонографічні параметри селезінки та селезінкової вени у здорових міських юнаків та дівчат Поділля різних соматотипів
СО Кривов'яз
Вісник Вінницького національного медичного університету 13 (2), 447-452, 2009
42009
Effect of 5-R-Thio-Tetrazolo [1, 5-C] Quinazoline Derivatives on the Physical Performance in Different Types of Physical Exercise
O Toziuk, O Kryvoviaz, S Kryvoviaz, T Ivko, O Balicka
Asian Journal of Pharmaceutics (AJP) 11 (3), S532-S535, 2017
32017
Formulary and Insurance Lists of Medicines as a Means of Control of Quality of Medical Care to Patients with Primary Open-Angle Glaucoma
O Makarenko, O Kryvoviaz, S Kryvoviaz
Journal of Research in Pharmaceutical Science 5 (2), 01-04, 2017
22017
Вплив додаткового когнітивного навантаження на просторово-часові параметри ходьби у жінок різних вікових груп
ВМ Мороз, МВ Йолтухівський, ІВ Тищенко, ОВ Богомаз, ГС Московко, ...
Нейрофизиология 48 (2), 162-166, 2016
22016
Characteristics of 2-(tetrazol [1, 5-c] quinazolin-5-ylthio) acetate effect on the level of adenine nucleotides in intense physical activity
O Toziuk, N Voloshchuk, T Germanyuk, O Kryvoviaz, S Kryvoviaz, T Ivko, ...
International Journal of Green Pharmacy (IJGP) 11 (04), 276-280, 2018
12018
Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів
ОВ Кривов’яз, ЮО Томашевська, СО Кривов’яз, ІК Щерба
Медична освіта, 59-63, 2018
12018
The study of" budget impact" of antiglaucoma medicines, recommended for inclusion in formulary and insurance lists
O Makarenko, O Kryvoviaz, S Kryvoviaz
IOSR Journal of Pharmacy 7 (5), 24-27, 2017
12017
Порівняння курсових доз протиглаукомних препаратів у DDD/на рік/на 1 хворого та їх вартості для вибору ефективного та економічно доступного лікування
ОВ Макаренко, ОВ Кривов’яз, СО Кривов’яз
Клінічна фармація 18 (3), 25-30, 2014
1*2014
Гендерно-вікові особливості глаукоми
ОВ Макаренко, ОВ Кривов’яз, СО Кривов’яз, ОВ Макаренко, ...
Запорожский медицинский журнал, 34-36, 2014
12014
Аналiз структури супутньої патологiї у хворих на глаукому
ОВ Макаренко, ОВ Кривов’яз, СО Кривов’яз
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 8 (4), 179-182, 2013
12013
Кореляції сонографічних показників селезінки з параметрами будови тіла у здорових дівчат Поділля
СВ Прокопенко, СО Кривов'яз, ЛП Ясько
Вісник морфології 16 (2), 430-435, 2010
12010
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ СЛІЗНОЇ ПЛІВКИ ПРИ СИНДРОМІ СУХОГО ОКА ТА ЇХ АСИМЕТРІЯ
ЮО Томашевська, СО Кривов’яз, ОВ Кривов’яз
Одеський медичний журнал, 26-29, 2023
2023
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ СУХОГО ОКА
ЮО Томашевська, ОВ Кривов’яз, СО Кривов’яз, ВВ Кудря
Редакційна колегія, 236, 2023
2023
DEVELOPMENT OF SPECIAL (PROFESSIONAL) COMPETENCE AS A WAY TO IMPROVING QUALITY OF STUDENTS’PRACTICAL TRAINING
OV Kryvoviaz, IO Tomashevska, SO Kryvoviaz, IK Shcherba
Ternopil State Medical University, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20