Publicații de top
Indexul h5 este indexul h pentru articole publicate în ultimii 5 ani încheiați. Acesta este cel mai mare număr h astfel încât h articole publicate în 2015-2019 să aibă cel puțin h referințe bibliografice fiecare.ascundeți
h5 mediu pentru o publicație este numărul mediu de citări pentru articolele care alcătuiesc indexul h5 al acesteia.ascundeți
Publicațieindex h5h5 mediu
1.Advanced Materials273369
2.Chemical Reviews267438
3.Chemical Society reviews240368
4.Journal of the American Chemical Society236324
5.Angewandte Chemie229316
6.Energy & Environmental Science199289
7.ACS Nano193257
8.Nature Materials184283
9.Nano Letters183241
10.Advanced Energy Materials181250
11.Advanced Functional Materials172221
12.Journal of Materials Chemistry A161216
13.Nature Nanotechnology160272
14.ACS Applied Materials & Interfaces160200
15.Applied Catalysis B: Environmental153189
16.Accounts of Chemical Research149220
17.Nano Energy147192
18.ACS Catalysis146207
19.Chemistry of Materials140189
20.Chemical engineering journal134171
Datele și numărul de citate sunt estimate și determinate automat de un program de computer.