Найкращі публікації
Індекс h5 – це h-індекс для публікацій за останні повні п’ять років. Це найбільше значення h, у якому враховуються всі h-статті, опубліковані в 2018–2022 роках, які мали принаймні h цитат.сховати
Медіана h5 – це середня кількість цитувань публікації в статтях, які формують її індекс h5.сховати
ПублікаціяІндекс h5Медіана h5
1.Інформаційні технології і засоби навчання2230
2.Економіка та держава2125
3.Інвестиції: практика та досвід2024
4.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство1824
5.Механізм регулювання економіки1630
6.Агросвіт1618
7.Сучасні інформаційні системи1532
8.Економіка АПК1520
9.Причорноморські економічні студії1518
10.Молодий вчений1517
11.Проблеми економіки1424
12.Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми1422
13.Бізнес Інформ1420
14.Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв1420
15.Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний інститут"(економічні науки)1346
16.Електронне наукове фахове видання 'Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету'1323
17.Ефективна економіка1320
18.Вісник економіки транспорту і промисловості1318
19.Економічний аналіз1318
20.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія 'Економічні науки»'1317
21.Modern Economics1316
22.Економіка і організація управління1316
23.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету1219
24.Економічний вісник Донбасу1219
25.Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць1218
26.Law of Ukraine/Pravo Ukraini1217
27.Вісник Економіки1217
28.Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації1215
29.Вісник Національної академії педагогічних наук України1215
30.Науковий журнал «Інженерія природокористування»1147
31.Облік і фінанси1121
32.Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики1116
33.Проблеми системного підходу в економіці1116
34.Технiчна електродинамiка1116
35.Український Педагогічний журнал1116
36.Фізико-математична освіта1116
37.Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету1115
38.Економічний простір1115
39.Інформація і право1114
40.Економіка та суспільство1114
41.Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право1114
42.Маркетинг і цифрові технології1114
43.Наукові записки. Серія: Педагогічні науки1114
44.Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів1113
45.Науковий вісник НЛТУ України1113
46.Λόгoσ. Мистецтво наукової думки1025
47.Матеріали конференцій МЦНД1019
48.Молодь і ринок1017
49.Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University1016
50.Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні науки1015
51.Актуальні проблеми психології1014
52.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки1014
53.Вісник аграрної науки1014
54.ГРААЛЬ НАУКИ1014
55.Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології1014
56.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії1013
57.Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України1013
58.Неперервна професійна освіта: теорія і практика1013
59.Проблеми сучасного підручника1013
60.Економіка промисловості1012
61.Актуальні питання теорії і практики фінансів1012
62.Демографія та соціальна економіка1012
63.ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА ОДНОБОРСТВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ1012
64.Психологічний часопис1012
65.Спортивний вісник Придніпров'я1012
66.Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ1012
67.Innovative Economy1011
68.Ефективність державного управління1011
69.Економіка харчової промисловості922
70.Аспекти публік-ного управління918
71.Наука та інновації917
72.Економіка і прогнозування916
73.Фінансовий простір916
74.Імідж сучасного педагога915
75.Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології915
76.Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво914
77.Освітологічний дискурс914
78.Проблеми законності914
79.Підприємництво та інновації914
80.Вісник проблем біології і медицини913
81.Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»913
82.Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică912
83.Інтелект XXI912
84.Вчені записки Університету «КРОК»912
85.Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка912
86.Міжнародний науковий журнал Інтернаука912
87.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»912
88.Journal of Scientific Papers ʽʽSocial Development and Security''911
89.Актуальні проблеми правознавства911
90.Бізнес-навігатор911
91.Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління911
92.Управління розвитком складних систем911
93.Юридична психологія911
94.Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами910
95.Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ910
96.Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки»910
97.Теорія і методика фізичного виховання і спорту910
98.ScienceRise816
99.Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії816
100.Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія:" Педагогічні науки815
Дати й кількість цитувань є приблизними. Вони визначаються автоматично комп’ютерною програмою.