Baran Denys Баран Денис
Baran Denys Баран Денис
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стадийность деформирования материала и кинетика роста усталостной трещины в стали 25Х1М1Ф при низких частотах нагружения
ПВ Ясний, ПО Марущак, СВ Панин, ПС Любутин, ДЯ Баран, ...
Физическая мезомеханика 15 (2), 2012
72012
Моделювання експлуатаційного термоциклування ролика МБЛЗ на малогабаритному автоматизованому стенді
ПО Марущак, ГВ Габрусєв, ДЯ Баран, РТ Біщак, Ю Готович
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
32011
Иерархические уровни деформирования теплостойкой стали с множественными дефектами
СВ Панин, ПО Марущак, ПС Любутин, РТ Бищак, ДЯ Баран
Тез. докл. междунар. конф. по физической мезомеханике, компьютерному …, 2011
22011
Вплив температури на мікромеханізми статичного деформування та руйнування теплостійких сталей
ПВ Ясній, ВБ Гладьо, ПО Марущак, Д Баран
Вісник Тернопільського державного технічного університету 12 (3), 7-16, 2007
22007
Деградація поверхні ролика МБЛЗ під час експлуатації
ПВ Ясній, ПО Марущак, ДЯ Баран, В Шишкін
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 10-16, 2006
22006
Аналіз кінетики динамічного поширення тріщини в трубі магістрального газопроводу як циклічного випадкового процесу
ЯВ Литвиненко, ПО Марущак, ЛЯ Побережний, ДЯ Баран
Голіней ОМ, 2017
12017
Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф
ПО Марущак, ДЯ Баран, АП Сорочак, РТ Бiщак, ВП Яснiй
Проблемы прочности, 88-98, 2012
12012
Циклiчна трiщиностiйкiсть та мiкромеханiзми руйнування сталi 25Х1М1Ф
ПО Марущак, ДЯ Баран, АП Сорочак, РТ Бiщак, ВП Яснiй
Проблемы прочности, 88-98, 2012
12012
Установка для физического моделирования работы ролика МНЛЗ в условиях термоусталости
ПО Марущак, РТ Бищак, ДЯ Баран, ВН Бревус
Металлург, 59-61, 2011
12011
Автоматизований експрес-метод порівняння механізмів руйнування епоксикомпозитів за кількісним аналізом морфології зламу лабораторних зразків
О Марущак, А Присташ, Ю Сторожук, ДЯ Баран
Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2019
2019
Особливості розрахунку двутаврових балок із перфорованою стінкою
ПБ Дубина, ДЯ Баран
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Основи розрахунку гвинтових паль
ЯІ Школьний, ДЯ Баран
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Особливості горіння дерев'яних конструкцій
ОА Хомовський, ДЯ Баран
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни" Будівельна техніка"
ВБ Ігнатьєва, ДЯ Баран
ТНТУ імені І. Пулюя, 2019
2019
Автоматизована дефектоскопія плоских та об’ємних дефектів тривало експлуатованих об’єктів нафтогазового комплексу
Д Баран, ІІ Мірявець, А Сташко
Матеріали Ⅵ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу" Програмне забезпечення інженерних розрахунків" для студентів спеціальності 192" Будівництво та цивільна інженерія" всіх форм …
АП Сорочак, ДЯ Баран
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
2018
Автоматизований метод оброблення дефектоскопічної інформації
А Чорній, ДЯ Баран
Збірник тез доповідей Ⅵ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2017
2017
Розпорошена та локалізована пошкодженості теплостійких сталей
ДЯБ П.О. Марущак, Р.Т. Біщак
Лібра Терра, 2016
2016
Вплив високих температур на закономірності деформування та ударну в’язкість матеріалу ролика мблз
ДЯ Баран, РТ Біщак, ІБ Окіпний, РВ Грицеляк
Збірник тез доповідей Ⅲ наукової конференції „Прогресивні матеріали та …, 2015
2015
Вплив експлуатаційних температур на міцність і циклічну тріщиностійкість теплостійкої сталі металургійного обладнання
ДЯ Баран
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20