Підписатись
Володимир Зінченко Volodymyr Zinchenko Зинченко В.П.
Володимир Зінченко Volodymyr Zinchenko Зинченко В.П.
доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти. Глухівський національний педагогічний університет
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика розбудови системи професійної орієнтації в сучасних умовах
ВП Зінченко, МС Янцур
Оновлення змісту і методів психології освіти та професійної орієнтації 4, 4-15, 1998
441998
Навчально-дослідна робота у вищих навчальних закладах
ВП Зінченко, ІМ Коренева, ВБ Харламенко
Глухів: РВВ ГДПУ, 2006
102006
Концепція профорієнтації учнівської молоді
МПТ В.П. Зінченко, Є.М. Павлютенков,. М.С. Янцур
Психолого-педагогічні новини: Інформаційний бюлетень АПН України, 5-7, 1994
91994
Система професійної орієнтації молоді в умовах ринку
ВП Зінченко, МС Янцур
Людина і праця.-1995 1, 39-42, 1995
81995
Формирование у будущих учителей труда умений управлять учебной и трудовой деятельностью учащихся
ВП Зинченко
М, 1987
81987
Готовність особистості до вибору та зміни професії: метод. посібник
ВП Зінченко
К.: Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2001
72001
Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи: Програми вищих педагогічних навчальних закладів
ВП Зінченко
К, 2001
62001
Формування профорієнтаційної компетентності педагога: теорія і практика: монографія
ВП Зінченко, ВБ Харламенко
Глухів: РВВ ГНПУ імені О. Довженка 198, 2010
52010
Research activity as a means of forming the career guidance competence of future teachers
ВП Зінченко
Polish Journal of Science, 50-54, 2020
42020
Применение ЭВМ в профессиональной ориентации [Учебное пособие по спецкурсу для специальности 03.02. 00" Общетехнические дисциплины и труд с дополнительной специальностью …
ВП Зинченко, ВД Симоненко, НС Янцур
Брянск, БГПИ, 1992
31992
Вивчення професійної спрямованості учнів як одне із специфічних типових завдань учителя трудового навчання
З Володимир, Х Валентина
Трудова підготовка в рідній школі : науково-методичний журнал, 38-43, 2013
2*2013
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій та педагогічної проектної діяльності
В Зінченко, Л Міщик
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 110-116, 2011
22011
Формування у студентів педагогічних умінь у процесі навчання
З Володимир
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 122-130, 2009
2*2009
Педагогічні умови та засоби формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача вищої школи
ОІ Курок, ВП Зінченко, СА Куртась
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
12015
Структура та критерії оцінювання готовності майбутніх учителів до роботи в літніх оздоровчих таборах
ВП Зінченко, АВ Шерудило
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2014
12014
Організація роботи з педагогічної орієнтації
ВП Зінченко, МБ Коломієць
Професійна орієнтація учнівської молоді в умовах ринкових відносин …, 0
1
ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ВП Зінченко, АД Скрипцов
Відповідальні за випуск, 78, 2021
2021
Electronic Portfolio as a Means of Future Teachers Training to Professional Oriented Work (Электронное портфолио как средство подготовки будущих учителей к профориентационной …
SA Kovalchuk V., Zinchenko V.
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific …, 2020
2020
Методологічні засади дослідження процесу формування профорієнтаційної компетентності педагога
ВП Зінченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2019
2019
Педагогічні умови і засоби формування профорієнтаційної компетентності майбутніх педагогів
ВП Зінченко
ВІСНИК, 36, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20