Підписатись
Мирослава Веліксівна Босовська, Myroslava Bosovska, Мирослава Новак
Мирослава Веліксівна Босовська, Myroslava Bosovska, Мирослава Новак
Державний торговельно-економічний університет, Київський національний торговельно-економічний
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
482018
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
382006
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
372015
Intehratsiy̆ni protsesy v turyzmi: monohrafiia [Integration processes in tourism: a monograph]
MV Bosovska
Kyiv: KNTEU, 2015
252015
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
МВ Ткаченко, ТІ, Босовська
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
242010
Development of the tourism cluster
NV Svitlana Melnychenko and Alla Okhrimenko Margarita Boiko, Myroslava Bosovska
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
23*2017
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
БМВ Мазаракі АА, Мельниченко СВ, Ведмідь НІ, Ткаченко Т.І.
Видавництво: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
142013
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
АА Мазаракі
АА Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2013
142013
Investment attractiveness of the Ukrainian tourism system
M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, L Bovsh, A Okhrimenko
Investment management and financial innovations, 193-209, 2018
112018
Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку
МВ Босовська
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами …, 2013
112013
Formation of the national tourism system of Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 16 (1), 68–84
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
102018
Інтеграційні процеси в туризмі
МВ Босовська
монографія/ВМ Босовська.–Київ: КНТЕУ, 2015
102015
Multi-agent information service system of managing integration processes of enterprises
AA Mazaraki, MH Boiko, MV Bosovska, MV Kulyk
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 103-108, 2020
92020
Теоретические и методологические основы формирования интеграционной стратегии предприятий
АА Мазараки, МВ Босовская
Бизнес информ, 299-308, 2013
92013
Integhracijni procesy v turyzmi [Integration processes in tourism]
MV Bosovska
KNTEU, Kyiv, Ukraine, 2015
72015
Iнтеграцiйнi процеси в туризмi: монографiя
МВ Босовська
72015
Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бізнес інформ, 299-308, 2013
72013
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
МВ Босовська
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
72009
Удосконалення організаційно-правового механізму управління якістю послуг у готельному господарстві
МВ Босовська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
62010
The formation of a nation tourism brand of Ukraine
S Melnychenko, M Bosovska, A Okhrimenko
Baltic Journal of Economic Studies 7 (2), 161-169, 2021
52021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20