Мирослава Веліксівна Босовська
Мирослава Веліксівна Босовська
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
392006
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
362018
Інтеграційні процеси в туризмі: монографія
МВ Босовська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
312015
Intehratsiy̆ni protsesy v turyzmi: monohrafiia [Integration processes in tourism: a monograph]
MV Bosovska
Kyiv: KNTEU, 2015
252015
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
МВ Ткаченко, ТІ, Босовська
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
202010
Development of the tourism cluster
NV Svitlana Melnychenko and Alla Okhrimenko Margarita Boiko, Myroslava Bosovska
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
16*2017
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
БМВ Мазаракі АА, Мельниченко СВ, Ведмідь НІ, Ткаченко Т.І.
Видавництво: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
122013
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія
АА Мазаракі
К.: Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2013
122013
Інтеграційні процеси в туризмі
МВ Босовська
монографія/ВМ Босовська.–Київ: КНТЕУ, 2015
102015
Теоретические и методологические основы формирования интеграционной стратегии предприятий
АА Мазараки, МВ Босовская
Бизнес информ, 2013
102013
Інтеграційні процеси в туризмі: теорія та практика розвитку
МВ Босовська
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами …, 2013
102013
Iнтеграцiйнi процеси в туризмi: монографiя
МВ Босовська
72015
Теоретичні та методологічні засади формування інтеграційної стратегії підприємств
АА Мазаракі, МВ Босовська
Бізнес інформ, 299-308, 2013
72013
Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
МВ Босовська
автореф. дис.... к. е. н.: спец. 08.00. 04/МВ Босовська, 2009
72009
Удосконалення організаційно-правового механізму управління якістю послуг у готельному господарстві
МВ Босовська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
62010
Стратегiчний розвиток туристичного бiзнесу: монографiя та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi
ТI Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
52010
Управлiння якiстю готельних послуг: монографiя
ТI Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
52006
Семантична та функціональна структуризація інтеграційних процесів
МВ Босовська
Бізнес Інформ, 18-25, 2014
42014
Theoretical and Methodological Foundations of Formation of the Integration Strategy of Enterprises
A Mazaraki Anatoliy
Business Inform, 299-308, 2013
42013
Управління якістю послуг готелів: методологія та практика: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Босовська, ОВ Полтавська
К.: Київ.–нац. торг.-екон. ун-т, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20