Слободяник Михайло Семенович
Слободяник Михайло Семенович
Доктор історичних наук, професор
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
M Slobodi͡anyk
Ред. журнал" Бібліотечний вісник", 1995
1061995
Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
M Slobodi͡anyk
Ред. журнал" Бібліотечний вісник", 1995
1061995
Структура сучасного документознавства
МС Слободяник
Вісн. кн. палати, 18-21, 2003
492003
Базова модель бібліотеки як соціальнокомунікаційної інституції
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 5-6, 2009
372009
Документологія: Зміст. Перспективи
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-9, 2004
252004
Компетентнісний підхід як чинник удосконалення підготовки майбутніх документознавців
МС Слободяник
Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері, 110-111, 2012
162012
Системно-функциональная модель библиотеки
МС Слободяник
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2003
162003
Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку
М Слободяник
Бібл. планета, 6-13, 2002
142002
Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-15, 2012
102012
Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-5, 2011
102011
Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: пробл. науки …, 2005
102005
Бібліотека
МС Слободяник
Документ. Комунікації: вибрані праці. Київ: Ліра-К, 2010
82010
Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2007
82007
Документологія як наукова і навчальна дисципліна
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: пробл. науки …, 2004
82004
Историко культурные фонды библиотек как объект межди сциплинарных исследований: роль библиотек в развитии общества
Л Дубровина, МС Слободяник
Междунар. науч. конф.: тез. докл. и сообщ.—К, 33-35, 1989
81989
Бібліотека. Документ. Комунікації.
МС Слободяник
К.: Ліра-К, 2010
72010
До питання про структуру і проблематику сучасного документознавства
МС Слободяник
Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика, 51-52, 2003
72003
Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти
МС Слободяник
Бібліотечна планета, 23-24, 2001
72001
Библиотека в условиях информатизации общества: концептуальная модель развития
МС Слободяник
Библиотечное дело, 39-40, 2001
72001
Типологический анализ библиотеки в информационной инфраструктуре науки
МС Слободяник
Теоретико-методологические проблемы библиотечно-библиографической науки и …, 1992
71992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20