Слободяник Михайло Семенович
Слободяник Михайло Семенович
Доктор історичних наук, професор
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
МС Слободяник
К.: Ред. журн.«Бібл. вісн, 1995
951995
Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій
МС Слободяник
К.: Ред. журн.«Бібл. вісн, 1995
951995
Структура сучасного документознавства
МС Слободяник
Вісн. кн. палати, 18-21, 2003
412003
Базова модель бібліотеки як соціальнокомунікаційної інституції
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 5-6, 2009
282009
Документологія: Зміст. Перспективи
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-9, 2004
212004
Компетентнісний підхід як чинник удосконалення підготовки майбутніх документознавців
МС Слободяник
Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері: матеріали Міжнар …, 2012
132012
Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку
М Слободяник
Бібл. планета, 6-13, 2002
132002
Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці
МС Слободяник
К.: Ліра-К, 2010
92010
Галузеве документознавство: перспективні напрями досліджень
МС Слободяник
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ …, 2005
92005
Системно-функциональная модель библиотеки
МС Слободяник
Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы …, 2003
92003
Документологія як наукова і навчальна дисципліна
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: пробл. науки …, 2004
82004
Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи
МС Слободяник
Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: Проблеми …, 2007
62007
Историко культурные фонды библиотек как объект межди сциплинарных исследований: роль библиотек в развитии общества
Л Дубровина, МС Слободяник
Междунар. науч. конф.: тез. докл. и сообщ.—К, 33-35, 1989
61989
Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-5, 2011
52011
Інформаційне забезпечення процесу реформування вищої освіти в Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-7, 2004
52004
Библиотека в условиях информатизации общества: концептуальная модель развития
МС Слободяник
Библиотечное дело, 39-40, 2001
52001
Трансформація змісту діяльності Національної бібліотеки України в період формування інформаційного суспільства
МС Слободяник
Вісн. ХДАК. Вип 1, 22-29, 1999
51999
Бібліотека та її роль в системі наукових комункацій
МС Слободяник
Б1бл. вкн, 2-16, 1994
51994
Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні
МС Слободяник
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 4-15, 2012
42012
Наукові школи культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілів: ознаки ідентифікації
ВМ Шейко, ММ Каністратенко, НМ Кушнаренко
Вісник Харківської державної академії культури, 4-18, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20