Підписатись
Аліна Ходжаян / Alina Khodzhaian
Аліна Ходжаян / Alina Khodzhaian
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи оцінювання, сучасний стан
АО Ходжаян
Черкаси : Вертикаль, 2010
280*2010
Національна економіка: [навчальний посібник для ВНЗ]
ЛО Петкова, РФ Пустовійт, АО Ходжаян
Київ: «МП Леся», 2009
28*2009
Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України
АО Ходжаян
Економіст, 26-29, 2010
182010
Теневая экономика как экономическая категория и объект оценивания
А Ходжаян, Т Шиптенко
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
13*2014
Тіньова економіка як економічна категорія та об’єкт оцінювання
АО Ходжаян, ТВ Шиптенко
Вісник Київського національного унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
132014
Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія
АО Ходжаян
Економічний вісник Національного гірничого університету, 19-25, 2008
132008
Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки
АО Ходжаян
Формування ринкових відносин в Україні, 3-7, 2015
102015
Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності
АО Ходжаян
Актуальні проблеми економіки, 220-228, 2010
102010
Identification of globalization threats to the economic sovereignty of countries with transition economies.
N Kalyuzhna, A Khodzhaian, I Baron
Scientific Bulletin of National Mining University, 154-164, 2021
92021
Позиціонування України в глобальній економіці
АО Ходжаян
Економічний вісник Національного гірничого університету, 66–72, 2009
92009
Modeling of the structural shift impact on economic dynamics of Ukraine's development
AA Khodzhaian, AI Ignatyuk, VV Korneev, AR Khodzhaian
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 170-177, 2021
82021
Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки
АО Ходжаян
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр.–Вип 26, 128-141, 2011
82011
Конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки: сутнiсть, методи оцiнювання, сучасний стан: монографiя
АО Ходжаян
82010
Мonetary policy: regulatory news and change in the movement of financial flows
ВВ Корнєєв, АО Ходжаян, ЮЮ Вергелюк, ...
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 4 (31), 375-384, 2019
6*2019
Поняття структури і структурних трансформацій у системі економічних процесів.
А Ходжаян
Проблеми і перспективи економіки та управління, 42-54, 2017
62017
Сучасний стан і методи оцінки конкурентоспроможності регіонів України
АО Ходжаян
Формування ринкових відносин в Україні, 112, 2010
62010
Доходи домогосподарств як передумова забезпечення економічного зростання
АО Ходжаян
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2004
6*2004
Вплив банківського сектора у забезпеченні економічного зростання національної економіки
АО Ходжаян
Зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка «Теоретичні та прикладні питання …, 2011
52011
Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
АО Ходжаян
К.: Кондор, 2009
52009
Концептуальні засади державної структурної політики національної економіки
АО Ходжаян, АР Ходжаян
Проблеми економіки, 73-80, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20