Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Микола Олександрович Кизим, Николай Александрович Кизим, Mykola Kyzym
Директор НДЦ ІПР НАН України, член-кореспондент НАН України
Підтверджена електронна адреса в ndc-ipr.org - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь
А кол.
546*2015
Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія
ВС Пономаренко, ОМ Тридід, МО Кизим
Харків: Інжек, 2003
4812003
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство
ВМ Геєць, МО Кизим, ТС Клебанова, ОІ Черняк
X.– ВД «ІНЖЕК», 2006
360*2006
Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія
МО Кизим, ВА Забродський, ВА Зінченко, ЮС Копчак
Х.: Видавничий дім "Інжек", 2003
217*2003
Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем
ВА Забродский, НА Кизим
Харьков: Бизнес Информ 72, 16, 2000
207*2000
Экономическая результативность деятельности предприятий: монография
АН Тищенко, НА Кизим, ЯВ Догадайло
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
206*2005
Збалансована система показників: монографія
МО Кизим, АА Пилипенко, ВА Зінченко
Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007
184*2007
Промислова політика та кластеризація економіки України: монографія
МО Кизим
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2011
116*2011
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: [Підручник]
ВМ Геєць, ТС Клебанова, ОІ Черняк, МО Кизим
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008, 2008
992008
Оценка и прогнозирование неплатежеспособности предприятий: монография
НА Кизим, ИС Благун, ЮС Копчак
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2004
842004
Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса: монография
АН Тищенко, ЮБ Іванов, НА Кизим
Х.: ИД "ИНЖЭК", 2007
77*2007
Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны: монография
НА Кизим, ВВ Узунов
Х.: ИНЖЭК, 2007
72*2007
Рівень і якість життя населення України: монографія
ВС Пономаренко, МО Кизим, ФВ Узунов
Х.: ІНЖЕК, 2003
66*2003
Концентрация экономики и конкурентоспособность стран мира
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЭК, 2005
622005
Организация крупномасштабных экономико-производственных систем
НА Кизим
Х.: Бизнес-Информ, 2000
61*2000
Реформування житлово-комунального господарства: теорія, практика, перспективи: монографія
ОМ Тищенко, МО Кизим, ТП Юр’єва
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2008
542008
Диагностика финансовой устойчивости функционирования производственно-экономических систем
ВА Забродский, НА Кизим
Х.: Бизнес Информ 106, 2000
532000
Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС: монография
НА Кизим, ВМ Горбатов
Х.: ИД «ИНЖЕК, 2005
50*2005
Собственность, экономическая безопасность и государство
ВА Забродский, НА Кизим
Монография. – Х.: АО" Бизнес Информ", 1997
48*1997
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
НА Кизим, ЕВ Раевнева, АЮ Бобкова
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
46*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20