Богдан Леонідович Шевчук (Bogdan Shevchuk) https://orcid.org/0000-0003-3534-7541
Богдан Леонідович Шевчук (Bogdan Shevchuk) https://orcid.org/0000-0003-3534-7541
Поліський національний університет (Polissia National University)
Підтверджена електронна адреса в znau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ethnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical-geographical, soil and ethnographic zoning of the Right-Bank Polissia
E Nesterchuk, I., Osipchuk, A., Chernyshova, T., Shevchuk, B., & Bondarenko
GeoJournal of Tourism and Geosites, 788–793, 2020
42020
Повне зібрання законів Російської імперії як джерело дослідження історії Волинської казенної палати у дореформений період Повне зібрання законів Російської імперії як джерело …
Б Шевчук
Літописець. Збірник наукових праць., 27-32, 2015
22015
ТУРИЗМ У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Б ШЕВЧУК
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету …, 2021
2021
Шевчук БЛ
ІК Нестерчук
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 3 …, 2020
2020
Аналіз порядку відвідування Чорнобильської зони відчуження і зони обов’язкового відселення
Б Шевчук, І Ляхович
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм: міжнародний …, 2020
2020
Правові засади для розвитку туризму в Чорнобильській зоні відчуження.
Б Шевчук
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм: міжнародний …, 2020
2020
Проблема фахової підготовки чиновників Волинської казенної палати у 1860-х рр.
Б Шевчук
Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття …, 2020
2020
Структура і повноваження казенної палати у дореформений період: історіографія питання
Б Шевчук
Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до …, 2014
2014
Правові аспекти стягнення акцизного збору зі спиртних напоїв на Правобережній Україні в середині ХІХ ст.
Б Шевчук
Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково …, 2014
2014
Законодательное регулирование и практика применения налоговых, контрольных, ревизских и хозяйственных полномочий Волынской казенной палаты в отношении евреев в 1796-1860-х гг.
Б Шевчук
Сумський історико-архівний журнал., 38-47, 2014
2014
Законодавче врегулювання військової повинності громадян і однодворців західних губерній у Російській імперії в дореформений період
Б Шевчук
Регіональна міжвузівська науково-практична конференція «Гадяцька угода 1658 …, 2013
2013
Законодавче врегулювання роботи контрольного відділення Волинської казенної палати і механізми реалізації його повноважень у першій половині ХІХ ст.
Б Шевчук
Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми …, 2011
2011
Повноваження чиновників та кадровий склад Волинської казенної палати у кінці XVIII ст. – 1860-х рр.
Б Шевчук
Сумський історико-архівний журнал., 2011
2011
Реформування системи адміністрування податків: діяльність податних інспекторів (кінець XIX – початок XX століть)
Б Шевчук
Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»., 196-201, 2011
2011
Діяльність Волинської казенної палати в процесі конфіскації маєтків учасників польського повстання 1830-1831 рр.
Б Шевчук
Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м …, 2010
2010
Особливості рекрутської повинності євреїв у ХІХ ст. (історично-правовий аспект)
Б Шевчук
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та …, 2010
2010
Волинська казенна палата – виконавець конфіскації маєтностей учасників польського повстання 1830-1831 рр.
Б Шевчук
Сумський історико-архівний журнал, 211-215, 2010
2010
Здійснення фінансового контролю Волинською казенною палатою в кінці XVIII – 1860-х рр. ХІХ ст.
Б Шевчук
Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. 4, 132-140, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18