Подписаться
Краснокутська Н.С.; Krasnokutska Nataliia; Krasnokutska N. S.; Krasnokutskaya Natalia
Краснокутська Н.С.; Krasnokutska Nataliia; Krasnokutska N. S.; Krasnokutskaya Natalia
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної літератури, 12, 2005
14562005
Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 247, 2010
1312010
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: навч. посiбник
НС Краснокутська
К.: Центр навчальної лiтератури, 2005
1162005
Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії
Н Краснокутська
Вісник КНТЕУ, 54-64, 2008
912008
Управління потенціалом торговельного підприємства: монографія
НС Краснокутська
Харків: Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі 322, 2012
76*2012
Потенціал підприємства як об'єкт управління в перебігу еволюції теорії стратегічного управління
НС Краснокутська
Сумський державний університет, 2009
532009
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Potential Company: development and evaluation]
NS Krasnokutska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005
47*2005
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: навч. посiб
НС Краснокутська
Краснокутська НС–К.: Центр навч. л-ри, 2005
452005
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise Potential: Formation and Evaluation]
NS Krasnokutska
Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2005
422005
Управління оборотними активами на підприємствах роздрібної торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, МВ Чорна, ІВ Мілаш, НС Краснокутская
Харків: ХДУХТ, 2014
412014
Стратегічне управління
НС Краснокутська, ІА Кабанець
НТУ" ХПІ", 2017
342017
Дефініція поняття" фінансова безпека підприємства": основні підходи та особливості
НС Краснокутська
ВД" ІНЖЕК", 2019
312019
Потенциал предприятия: формирование и оценка: Учебное пособие
НС Краснокутская
Киев: Центр учебной литературы.–2005.–352 с, 2005
312005
Методологічні основи оцінювання реалізації потенціалу підприємства
НС Краснокутська
Дніпропетровський університет економіки та права, 2010
292010
Економіка ресторанного господарства
НО Власова, НС Краснокутська, ОА Круглова, ІВ Мілаш
Київ: Світ книг, 2017
282017
Потенцiал пiдприємства: формування та оцiнка: Навчальний посiбник
НС Краснокутська
Киiв: Центр навчальноi лiтератури, 2005
282005
Потенциал предприятия: формирование и оценка: учеб. пособие
НС Краснокутская
К.: Харьк. гос. ун-тет питания и торговли, 2005
272005
Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами
NS Krasnokutska, TO Osetrova
Економічний аналіз 28 (1), 236-242, 2018
26*2018
Підприємницький потенціал України в порівнянні з країнами ЄС
НС Краснокутська
Київський національний торговельно-економічний університет, 2010
262010
Потенцiал торговельного пiдприємства: теорiя та методологiя дослiдження: монографiя
НС Краснокутська
242010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20