Рєпіна Інна Миколаївна, Репина Инна Николаевна, Repina Inna,Ryepina, Riepina
Рєпіна Інна Миколаївна, Репина Инна Николаевна, Repina Inna,Ryepina, Riepina
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор кафедри економіки підприємств
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Потенціал підприємства:формування та оцінка: навч.метод.посібник для самост. вивч.дисц.
ОС Федонін, І Рєпіна, ОІ Олексюк
КНЕУ, 2005
1213*2005
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
12132004
Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління
ІМ Рєпіна
Вісник Української академії державного управління при Президентові України …, 1998
1591998
Економіка підприємства: Підручник
ГО Швиданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ОІ Олексюк, ...
К: КНЕУ, 2009
17*2009
Економіка підприємства. Підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова, ІМ Рєпіна
КНЕУ, 2009
172009
Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура : навч. посіб.
ВМ Колот, ІМ Рєпіна, ОВ Щербіна
К. : КНЕУ, 2009
152009
Визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
ІМ Рєпіна
Стратегія економічного розвитку України: Наук.зб., 114-117, 2002
122002
Активи підприємства: таксономія, діагностика та управління: Монографія
ІМ Рєпіна
монографія, 274, 2012
112012
Таксономічний аналіз ефективності формування та використання активів підприємства
ІМ Рєпіна
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
112011
Ідентифікація та класифікація активів підприємства
ІМ Рєпіна
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн., 386–391, 2009
112009
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: Монографія
НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко, ІМ Рєпіна, ВП Кукоба
КНЕУ, 2006
112006
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ОГ Мендрул, ІМ Рєпіна, ВВ , Лаврененко, ...
КНЕУ, 2009
9*2009
Потенціал підприємства: формування та оцінка/ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
О Федонін, ІМ Репіна
К.: КНЕУ, 2003
82003
Активи підприємства: категоріальний аналіз та систематологія
ІМ Рєпіна
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр., 548–553, 2008
72008
Рейтинговий метод оцінки фінансового потенціалу підприємства
ІМ Рєпіна
Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки. Збірник наукових …, 1997
71997
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ІМ Рєпіна, ОС Федонін, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ, 2005
62005
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами: Монографія
ОС Федонін, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ІМ Рєпіна
монографія, 130-173, 2011
52011
Тернарна модель ресурсного забезпечення економічної безпеки підприємства
ІМ Рєпіна, ПВ Єрмолаєв
Economy and management Економіка, менеджмент, підприємництво : зб. наук. пр …, 2011
5*2011
Управління ресурсами підприємства : колективна монографія
ГО Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ІМ Рєпіна, ВВ Лаврененко, ...
КНЕУ, 2014
4*2014
Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства
І Рєпіна
Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та …, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20