Міняйло Олександр Іванович
Міняйло Олександр Іванович
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Механізм економічної політики: Навчальний посібник
МОІ Уманців Ю.М
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010
472010
Організаційно-економічні засади здійснення державних закупівель
О Міняйло
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 46-54, 2009
192009
Конкуренція і конкурентна політика: категорії та поняття
ВД Лагутін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
142009
Еволюція ролі та функцій держави в економіці
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло
Економічний вісник університету, 140-148, 2016
132016
Державні закупівлі товарів і послуг у системі регулювання національної економіки
О Міняйло
дис. кандидата екон. наук 8 (03), 2011
132011
Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні
ОІ Міняйло, АМ Костенко
Економічний вісник університету, 135-144, 2016
92016
Тендерні пропозиції в системі державних закупівель
О Міняйло
Вісник Ки¿ вського національного торговельно-економічного університету, 58, 2007
92007
Регіональні особливості формування і розвитку державних фінансів в Україні
ОІ Міняйло, ВО Романишин, ЮА Швед
Актуальні проблеми економіки, 58, 2006
82006
Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національно¿ економіки
О Міняйло
Банківська справа, 89, 2008
72008
Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло
Економіка України, 37-49, 2018
42018
Сучасний стан конкуренції на первинному ринку нерухомості м. Києва
ОІ Міняйло
Бизнес Информ, 2016
42016
Механiзм економiчної полiтики: Навчальний посiбник
ЮМ Уманцiв, ОI Мiняйло
42010
Механізм економічної політики: навч. посіб.[Електроний ресурс]
ЮМ Уманців
Режим доступу: http://pidruchniki. ws/15970122/ekonomika …, 0
3
Тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України
ЮМ Уманців, ОІ Міняйло, ВВ Чудак
Актуальні проблеми економіки, 151-162, 2016
22016
Розвиток ринку державних закупівель України за умов глобалізації
ОІ Міняйло
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
22010
«Нова економіка» та інноваційний розвиток
ОІ Міняйло, ВП Міняйло
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Фінансовий ринок у системі економічних відносин
Ю Уманців, О Міняйло
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72–82 …, 2015
12015
Доходи бюджету в системі економічного регулювання
Ю Уманців, О Міняйло
Ринок цінних паперів України, 43-51, 2014
12014
Экономическая политика государства в условиях глобальных трансформаций
ЮН Уманцив, АИ Миняйло
Экономика Украины, 37-49, 2018
2018
Молокопродуктовий підкомплекс України: тенденції розвитку
О Міняйло, В Міняйло, Я Лінецька
Товари і ринки, 20–35-20–35, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20