Підписатись
Petryk Lada / Петрик Лада
Petryk Lada / Петрик Лада
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
ЛВ Петрик
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 100-103, 2017
132017
Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
ЛВ Петрик
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
112020
Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
ЛВ Петрик
Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи, 143-150, 2015
82015
HyFlex organization of foreign language teaching: specialties 013 «Primary Education» and 012 «Preschool Education»
N Kosharna, L Petryk
Continuing Professional Education: Theory and Practice 3 (72), 24-32, 2022
72022
Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
Л Петрик
Педагогічний процес: теорія і практика, 84-90, 2017
62017
ORGANIZATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL PRACTICE WITHIN THE OPTIONAL BLOCK «FOREIGN LANGUAGE»
N Kosharna, L Petryk
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 50-59, 2021
52021
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
ЛВ Петрик
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 120-125, 2019
52019
Медіадидактичний супровід іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
ЛВ Петрик
Освітологічний дискурс, 112-128., 2021
42021
Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності
Л Петрик
Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 185-196, 2019
42019
Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
Л Петрик
Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського …, 2014
42014
Інтерактивне навчальне середовище процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
Л Петрик
Інноваційна педагогіка 2 (25), 138-142., 2020
32020
Медіатекст як один із засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів педагогічної спеціальності
ЛВ Петрик
Вісник психології та педагогіки, 2014
32014
Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
НВ Кошарна, ЛВ Петрик, АВ Соломаха, ОІ Ситник, ОВ Лобода
Nova Science Publishers, США, 2023
22023
Застосування медіазасобів у змісті дисципліни «Іншомовна освіта: іноземна мова з методикою навчання»
Л Петрик
Освітологічний дискурс 33 (2), 161-184, 2021
22021
ORGANISATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR TRAINING FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS TO USE GOOGLE SERVICES IN TEACHING ENGLISH TO PRIMARY SCHOOL PUPILS
N Kosharna, L Petryk, L Hapon
Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки …, 2021
2*2021
Медіазасоби як складові «Перевернутого навчання» іноземної мови у педагогічному ЗВО
ЛВ Петрик
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції" Викладання іноземних …, 2019
22019
Digital images as media and study aids in teaching foreign languages to future primary school teachers
L Petryk
Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology 56 (128), 51-54, 2017
22017
Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
ЛВ Петрик
Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та Українські перспективи …, 2016
22016
Актуальність застосування медіазасобів на уроках іноземної мови у початковій школі
ЛВ Петрик
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки, 122-129, 2015
22015
Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів
Л Петрик
Імідж сучасного педагога, 134, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20