Підписатись
Сопова Дана
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога
D Sopova
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 52-56, 2018
202018
Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
К Бровко, А Дурдас, Д Сопова
Молодь і ринок, 133-137, 2018
162018
Поняття академічної чесності: науковий дискурс
ДО Сопова
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 2017 (3-4), 26-31, 2017
62017
Феномен академічної чесності у контексті якості сучасної вищої освіти
ДО Сопова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 79-84, 2017
52017
Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти
ДО Сопова
42017
Співпраця закладу дошкільної освіти з родинами вихованців в умовах пандемії 2020-2021 років
ОВ Коваленко, ОД Літіченко, ДО Сопова
SWorldJournal, 53-59, 2021
32021
Особливості розвитку академічної чесності майбутніх фахівців в університетах Європи
ДО Сопова
Матеріали Міжнародного літнього наукового симпозіуму" Інноватика в сучасній …, 2018
32018
Conceptual bases of academic honesty formation at teachers training
D Sopova
The Modern Higher Education Review, 2018
32018
Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу
ДО Сопова
32017
Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів
ДО Сопова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 120-123, 2017
32017
Poniattia akademichnoi chesnosti: naukovyj dyskurs
D Sopova
Neperervna profesijna osvita: teoriia i praktyka, 26-31, 2017
32017
Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
КА Бровко, АП Дурдас, ДО Сопова, КГ Андрощук
Видавничий дім «Гельветика», 2022
22022
Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
N Khanykina, D Sopova, O Bulvinska
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 46-55, 2021
22021
Trends in the academic integrity development of future spesialists in European universities
ДО Сопова
Znanstvena misel journal 2 (43), 18-24, 2020
22020
Значення академічної чесності для формування цілісної особистості учнів загальноосвітніх шкіл
ДО Сопова
Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції" Диференціація у …, 2018
22018
Історичний аналіз проблеми академічної чесності майбутніх фахівців в європейській практиці
ДО Сопова
Інженерні та освітні технології 2017 (4 (20)), 98-103, 2017
22017
Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу
ДО Сопова
22017
Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти
ДО Сопова
22017
Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства
ДО Сопова
22017
Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів
ДО Сопова
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20