Ірина Вікторівна Запатріна
Ірина Вікторівна Запатріна
професор Київського торговельно-економічного університету
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний механізм економічного зростання
ІВ Запатріна
К.: Ін-т соц.-екон. стратегій 528, 2007
172*2007
Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг
ІВ Запатріна
Економіка і прогнозування, 62-86, 2010
138*2010
Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету
ІЯ Чугунов, ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-14, 2008
131*2008
Фінанси України: інституційні перетворення та напрямки розвитку
ІВ Запатріна, ( співавт.)
К.: ДННУ АФУ, 2009
105*2009
Потенциал публично-частного партнерства для развивающихся экономик
ИВ Запатрина
К.: Издательский центр Союза собственников жилья Украины 152, 2011
101*2011
Державне фiнансове регулювання економiчних перетворень: монографiя та iн.; за заг. ред. АА Мазаракi.
IЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Канєва, ІВ Запатріна
78*2015
Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування
ІВ Запатріна, ТБ Лебеда
Фінанси України, 18-31, 2006
78*2006
Жилищно-коммунальная инфраструктура: реформы и система их финансового обеспечения
ИВ Запатрина
Киев.: Ин-т эк-ки и прогнозир, 2010
522010
Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України
ІВ Запатріна, ( співавтор)
К.: Акад. фін. упр, 471, 2009
51*2009
Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації
ІВ Запатріна, ТБ Лебеда
Фінанси України, 38-45, 2006
48*2006
Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір
І Запатріна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 59-73, 2012
45*2012
в умовах глобалізації/ВР Сіденко, МІ Скрипниченко, ВС Пономаренко, ІЯ Чугунов,І.В.Запатріна та ін.; за ред
Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України
ВР Сіденка. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017
42*2017
Бюджетне регулювання економічного зростання
ІВ Запатріна
Запатріна: автореф. дис. д. е. н., К.: НДФІ–2008.–37 с, 2008
41*2008
Public-private partnership as a factor of economic growth and problems of its development in Ukraine
T Lebeda, I Zapatrina
Ekonomist 3, 52-58, 2011
33*2011
Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері
ІВ Запатріна
Фінанси України, 3-10, 2008
33*2008
Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні
ІВ Запатріна
Економіка і прогнозування, 9-24, 2011
28*2011
Перспективы использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине
ИВ Запатрина
Демографія та соціальна економіка, 94-102, 2012
21*2012
Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні
ІВ Запатріна
Фінанси України, 53-64, 2009
212009
Роль государственно-частного партнерства в модернизации развивающихся экономик
ИВ Запатрина
Экономическая наука современной России, 2012
202012
Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери
ІВ Запатріна, ТБ Лебедєва
Економіка України, 66–76-66–76, 2013
18*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20