Аліна Володимирівна Передерій
Аліна Володимирівна Передерій
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Адаптивный спорт
ЮА Брискин, СП Евсеев, АВ Передерий
Советский спорт, 2010
1752010
Параолімпійський спорт
Ю Бріскін, А Передерій, В Строкатов
582001
Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту
ЄН Приступа, ЮА Бріскін, АВ Передерій
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними/За заг. ред. Бріскіна Ю …, 2004
33*2004
Общая характеристика классификации в спорте инвалидов
О Борисова, Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 2006
282006
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ПРОФЕСІЙНАМАЙСТЕРНІСТЬ ТРЕНЕРА”
Ю БРІСКІН, А ПЕРЕДЕРІЙ, П Мар'ян, Є ПРИСТУПА
Фізична активність, здоров’я і спорт, 76-83, 2010
242010
Sport specialists attitude to structure and contents of theoretical preparation in sport
M Pityn, Y Briskin, A Perederiy, Y Galan, O Tsyhykalo, I Popova
202017
Спеціальні Олімпіади в сучасному світі
А Передерій
ЛДУФК, 2013
192013
Підготовка спортсменів з інвалідністю на етапі спортивно-реабілітаційної підготовки у силових видах спорту
М Розторгуй, А Передерій
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 61-66, 2018
172018
Принципы классификации в паралимпийском спорте
МС Розторгуй, АВ Передерий, ЮА Брискин
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
142008
THE TRAINING SYSTEM OF ATHLETES WITH DISABILITIES IN STRENGTH SPORTS.
M Roztorhui, A Perederiy, Y Briskin, O Tovstonoh
Sportlogia 14 (1), 2018
112018
Система підготовки кадрів інваспорту
М Линець, ПА Бріскін Þ
Оздоровча і спортивна робота з неповносправними.—Львів: Видавець Тарас …, 2004
112004
Impact of a sports and rehabilitation program on perception of quality of life in people with visual impairments
M Roztorhui, A Perederiy, Y Briskin, O Tovstonoh, K Khimenes, V Melnyk
102018
Comparative analysis of choreographic training of athletes from foreign and Ukrainian sport aerobics teams
Y Briskin, V Todorova, A Perederiy, M Pityn
102016
Теоретико-методичні підходи до періодизації багаторічної підготовки спортсменів у адаптивному спорті
А Передерій, М Розторгуй
Спортивний вісник Придніпров'я, 91-95, 2016
102016
Спорт инвалидов как составляющая международного олимпийского движения/Приступа ЕН, Брискин ЮА, Передерий А. В
ЕН Приступа
Международная научно-практическая конференция государств–участников СНГ по …, 2010
102010
Идеи олимпизма в спорте инвалидов
Ю Брискин, А Передерий
Наука в олимпийском спорте, 137-141, 2007
102007
Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам'яті (на прикладі легкої атлетики)
АВ Передерій
ЛДІФК.-Л., 2002
102002
Особливості підготовки фахівців спеціальності «Олімпійський та професійний спорт»«до роботи в інваспорті
Ю Бріскін, А Передерій
Спортивний вісник Придніпров’я.–Дніпропетровськ, ДДІФКС, 2005
92005
Персонифицированная подсистема системы подготовки атлетов Специальных Олимпиад/Передерий АВ
АВ Передерий
ХІІІ Международная научная сессия по итогам НИР за, 96-99, 2012
82012
Аналіз тренувальної програми Спеціальних Олімпіад з лижних гонок
А Передерій, О Павлось
82007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20