Підписатись
Svitlana Golubieva; S.M. Holubieva (С.М. Голубєва; С.М. Голубева; Голуб,СМ )
Svitlana Golubieva; S.M. Holubieva (С.М. Голубєва; С.М. Голубева; Голуб,СМ )
State University of Infrastructure and Technologies, ДУІТ
Підтверджена електронна адреса в duit.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Comparison of the results of simulation modeling of an asynchronous electric motor with the calculated electrodynamic and energy characteristics.
O Gubarevych, S Golubieva, I Melkonova
Przeglad Elektrotechniczny 98 (10), 2022
72022
Аналіз методів діагностики технічного стану ізоляції асинхронних двигунів
ОВ Губаревич, СМ Голубєва
Всеукраїнський науковий збірник «Наукові праці Донецького національного …, 2019
72019
Застосування АВС аналізу у діяльності інтернаціоналізованої частини METRO Group в Луганському регіоні
СМ Голубєва, НМ Голубєва, ГО Цопа
Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. праць Східноукраїнського …, 2008
72008
Комплексний підхід до діагностування асинхронних електродвигунів водного транспорту
Губаревич О.В., Гулак С.О., Голубєва С.М.
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2 (9), 49-61, 2019
32019
Порівняльна оцінка програмних пакетів комп'ютерного моделювання інженерних процесів
СМ Голубєва, МО Морнева
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
32017
Оцінка конкурентоспроможності підприємства та заходи щодо її підвищення
СМ Голубева, Н.М. Цопа, Г.О. Голубева
Маркетинг. Теорія і практика: збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля, 61-70, 2009
22009
Modeling of Thermoelectric Modules with Thermal Stress Damping for Transport Electrical Equipment
O Kyrychenko, S Golubieva, M Morneva
2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy …, 2023
12023
Systematization And Selection Of Diagnosing Methods For The Stator Windings Insulation Of Induction Motors
O Gubarevych, S Goolak, S GOLUBIEVA
Revue Roumaine Des Sciences Techniques—Série Électrotechnique Et …, 2022
12022
Increase in the efficiency of controlling marine electric engines by optimizing their control systems
S Golubieva, M Morneva, I Deuschle
2022 IEEE 8th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), 204-211, 2022
12022
МОДЕЛЮВАННЯ СТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ СТРУМОПРОВІДНИХ ШИН СУДНОВИХ ГРЩ
СВ Тараненко, ОС Кириченко, ВВ Колесник, ВІ Костюченко, ...
ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ, 13-21, 2021
12021
Анализ показателей для оценки системы управления приводов промышленных цепных конвейеров
СМ Голубева, МО Морнева
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
12018
Совершенствование технологического процесса эксплуатации самоспекающихся электродов ферросплавных печей с помощью исследований на математических моделях короткой сети
КВ Филлимоненко, НН Филлимоненко, СМ Голубева
Вісник СНУ, с. 152-158, 2010
1*2010
СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НМ Голубєва, ГО Цопа, СМ Голубєва
Маркетинг: теорія і практика: зб. наук. праць.–Луганськ, 6-12, 2008
12008
Современные конвейерные системы и анализ подходов к их управлению
ИА Шведчикова, СМ Голубева
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Проблеми …, 2006
12006
ФЛОТАЦІЙНА УСТАНОВКА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НА МОРСЬКИХ СУДНАХ
СВ Тараненко, СМ Голубєва, ОВ Пастух, ОС Кириченко
The 19th International scientific and practical conference “Creative …, 2024
2024
ДЕМПФУВАННЯ ТЕРМІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ В ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛЯХ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
СВ Тараненко, ОС Кириченко, СВ Пріступа, СМ Голубєва
ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ, 69-82, 2024
2024
Характеристика сучасних методів і засобів контролю забруднення вод.
М Морнева, С Шевцова, С Голубєва
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Дніпровські читання …, 2023
2023
Аналіз термоелектричних елементів з призматичними напівпровідниками для термоелектричного обладнання транспорту
СВ Тараненко, ОС Кириченко, ВВ Колесник, СВ Пріступа, ОВ Пастух, ...
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Дніпровські читання …, 2023
2023
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ МОДУЛІ З КОМПЕНСОВАНИМИ КОМУТАЦІЙНИМИ ПЛАСТИНАМИ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
СВ Тараненко, ОС Кириченко, СВ Пріступа, СМ Голубєва, ОВ Пастух
ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ, 201-213, 2023
2023
Критеріальні рівняння для коефіцієнта тепловіддачі у пластинчастому теплообміннику
ОБ Аніпко, СВ Тараненко, СМ Голубєва, ГФ Шаблій
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20