Кафедра інформаційних технологій
Кафедра інформаційних технологій
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене htei.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія та практика змішаного навчання: монографія
КЛ Кухаренко, ВМ Березенська, СМ Бугайчук
Харків:«Міськдрук», НТУ «ХПІ, 2016
55*2016
Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій
НЮ Олійник
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд.. пед. наук: спец 13 (02), 2005
502005
The task of minimax adaptive management of innovative processes at an enterprise with risk assessment
V Babenko, E Alisejko, Z Kochuyeva
Innovative technologies and scientific solutions for industries, 6-13, 2017
132017
Инновационный подход к созданию лабораторных практикумов
ВА Павлюк, ВП Сальников
Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки …, 2010
112010
Персональне освітнє середовище як базовий структурний елемент сучасного навчання
БА Половін
Сумський державний університет, 2013
72013
Засоби Е-learning в організації роботи з теоретичним контентом з технічних дисциплін
СМ Березенська
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 93-101, 2016
6*2016
Крио-и механохимия в пищевых технологиях
РЮ Павлюк, ВВ Погарская, ВА Павлюк, ЛА Радченко, ОА Юрьева, ...
монография/РЮ Павлюк, ВВ Погарская, ВА Павлюк, ЛА Радченко, ОА Юрьева, НФ …, 2015
62015
Комп’ютерний практикум: навч. пос. для студентів ВНЗ
НЮ Олійник
Х.: РВВХТЕІ КНТЕУ, 2008
6*2008
Технологія харчових продуктів функціонального призначення
ЛМ Мостова, НЮ Олійник, КВ Свідло, ТА Лазарєва
ЛМ Мостова, НЮ Олійник, КВ Свідло, ТА Лазарєва.-Х. ТОВ «Цифрова друкарня …, 2013
42013
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
НЮ Олійник
Режим доступу: library. uipa. kharkov. ua/library/.../Олейник. doc, 2008
4*2008
Предельная направленность кольцевой антенной решетки
АМ Рыбалко, ВА Павлюк
Радиотехника и электроника 30 (1), 82-85, 1985
41985
Идентификация групповой меры частоты с использованием итерационных методов решения стационарных задач
ЮИ Евдокименко, АП Нарежний
Радиотехника, 76-80, 1998
31998
Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві
НЮ Олійник, БА Половін
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 21-25, 2014
22014
«Технологiя харчових продуктiв функцiонального призначення» єва.-Х. ТОВ «Цифрова друкарня
ЛМ Мостова, НЮ Олiйник, КВ Свiдло, ТА Лазар
22013
Проектування самостійної роботи студентів з технічних дисциплін засобами lMS Moodle
СМ Березенська
Сумський державний університет, 2013
22013
Методичні аспекти використання Web-квестів у процесі навчання майбутніх фінансистів
НЮ Олійник, КС Дяченко
Технологический аудит и резервы производства, 12-16, 2013
22013
Алгоритм підвищення точності прогнозу економічних показників на основі багатофакторної лінійної моделі за рахунок передбачення похибок моделі і уточнення оцінок її параметрів …
ГВ Іванець, ЮІ Євдокименко, ОГ Марченко, ОА Наконечний
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 94-97, 2013
22013
Технология поддержания семантического смысла данных в информационных системах с использованием концепции баз данных
ВА Бабенко, ЕВ Алисейко
Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої, 421-422, 2008
22008
Сучасні інформаційні технології У професійній підготовці майбутніх технологів харчування
НЮ Олійник
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 174-182, 2007
22007
Екологічна свідомість студентів гідрометеорологічного технікуму як складова професійної компетентності
НЮ Олійник
Формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр.—Х.: НТУ …, 2002
22002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20