Nataliia Semenova, Наталія Семенова, старший викладач ФВ,https://orcid.org/0000-0002-0539-2176
Nataliia Semenova, Наталія Семенова, старший викладач ФВ,https://orcid.org/0000-0002-0539-2176
Medical College at Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, ЛДУФК
Verified email at ldufk.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Характеристика рівня добової рухової активності студенток І-ІІ курсів медичного коледжу
Н Семенова, А Магльований
132012
Обґрунтування режиму рухової активності студенток 15–17 років з різним рівнем соматичного здоров’я
НВ Семенова
Львів. держ. ун-т фіз. куль тури.-Л., 2015
92015
Повышение уровня физической подготовленности студентов медицинских училищ средствами фитнесс–аэробики
НВ Семенова, ЗИ Коритко
Физическое воспитание студентов творческих специальностей, 126-133, 2009
92009
Вплив рослинних адаптогенів на працездатність та показники швидкісно-силової підготовки легкоатлетів-спринтерів
З Коритко, С Онищук, Н Семенова
82010
Динаміка показників фізичної підготовленості студенток 15–17 років під впливом впровадженого режиму рухової активності
НВ Семенова, АВ Магльований
Слобожанський науково-спортивний вісник, 74–79, 2013
72013
Рухова активність та психоемоційний стан студенток 15–17 років
НВ Семенова, АВ Магльований
Physical education, sport and health culture in modern society, 95-98, 2015
52015
Динаміка показників соматичного здоров'я студенток медичного коледжу 15-17 років упродовж дворічного періоду навчання
Н Семенова, А Магльований
52014
Взаємозв’язок рухової активності і соматичного здоров’я студенток 15–17 років
С Наталія
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П …, 2011
5*2011
Lifestyle of students studying in the specialty «Nursing»
N Semenova, R Sirenko, M Ripak, L Chekhovska
Physical education, sport and health culture in modern society, 131-134, 2017
42017
Використання оздоровчої аеробіки в процесі фізичного виховання медичних сестер
Н Семенова, З Коритко
Physical education, sport and health culture in modern society, 75-78, 2009
32009
Emotional condition and physical activity of first-year female students at medical college during the academic year
Nataliia, Semenova, Anatolii, Mahlovanyi
"Теорія та методика фізичного виховання" 17 (2), 62-66, 2017
12017
Організація фізичного виховання у спеціальних медичних групах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Н Семенова
12016
Podejmowanie aktywności ruchowej przez lwowskie uczennice w wieku 15–17 lat (doniesienie z badań)
N Semenova, A Maglovany
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku 2, 2013
12013
Dynamics of overall physical performance of the first year students of medical college under the influence of differentiate amount of physical activity.
NV Semenova, AV Mahliovanyi
Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i …, 2012
12012
Вплив плацебо на толерантність до граничного ступеневого тесту Конконі у бігунів на короткі дистанції
З Коритко, Н Семенова, С Онищук
12010
До проблеми формування толерантного середовища на уроках фізичної культури в умовах впровадження інклюзивної освіти в Україні
ОВ Ханікянц, ОВ Римар, НВ Семенова
2020
ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ»
Н Семенова
РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, 32, 2020
2020
Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність
ОВ Ханікянц, ОВ Римар, НВ Семенова
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ …, 2020
2020
ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
А Соломонко, О Ханікянц, О Римар, Н Семенова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2020
2020
Методика викладання у спеціальних медичних групах: лекції з навчальної дисципліни для студентів 3 курсу спеціальності 227" Фізична терапія та ерготерапія" факультету фізичної …
Н Семенова, Л Назаркевич
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20