Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Tatyana Shtal, Тетяна Шталь, Татьяна Шталь
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Methods of analysis of the external environment of business activities
T Shtal, M Buriak, G Ukubassova, Y Amirbekuly, Z Toiboldinova, T Tlegen
292018
Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
ТВ Шталь
282006
Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты
ТВ Шталь, ОО Тищенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 97-104, 2012
20*2012
Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок, ОО Тіщенко, Е Сапаров
Бізнес Інформ, 122-125, 2013
122013
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядiн
Вісник Львівської комерційної академії.–2015.–Серія Економічна.–Випуск 38 …, 2011
12*2011
«Elektronna mytnytsia»–yakisno novyi etap nadannia mytnykh posluh v Ukraini
TV Shtal
Electronic Customs"–a new stage providing customs services in Ukraine …, 2013
11*2013
Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства
ЛМ Янчева, ТВ Шталь, МО Ільченко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 11-17, 2012
11*2012
Social marketing and social responsibility of the business: intercoupling and results
TV Shtal, OO Tyshchenko
Marketing and Management of Innovations, 97-104, 2012
10*2012
Evaluation of the influence of external environmental factors on logistics activities: Case study of Ukrainian retail trade enterprises
TV Shtal, A Uvarova, II Ostapenko
Journal of Environmental Management & Tourism 9 (7 (31)), 1593-1605, 2018
92018
Formalization of the enterprise international economic activity efficiency management
TV Shtal, YO Polyakova, EL Hasanov, GS Ukubassova, SA Kozhabaeva
Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía …, 2018
92018
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект
ТВ Шталь, ВВ Писаренко, НГ Гуржій, ІЮ Мелушова, НГ Гуржий, ...
9*2017
Элементы механизма взаимодействия субъектов в каналах сбыта
ТВ Шталь, ЮБ Доброскок
Бізнес Інформ, 17-22, 2012
92012
Компелксная оценка ресурсного потенциала предприятий розничной торговли
ТВ Шталь
–Харьков, 2006.–313 с.: іл.-Бібліогр.: 216 с, 2006
9*2006
Development of professional competency of managerial staff on the basis of acmeological approach
TV Shtal, I Lytovchenko, HA Poliakova
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 1481, 2018
82018
Митні платежі України та вплив на них членства у Світовій організації торгівлі
ТВ Шталь, МА Вівденко, КЄ Кравченко
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 192-196, 2013
82013
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Drobroskok, OV Kot
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 2129, 2018
72018
Маркетингові стратегії підприємства ресторанного господарства
ТВ Шталь
7*2012
Система управління майновим потенціалом підприємства
ОГ Денисюк
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 162-171, 2008
72008
Управління процесами взаємодії підприємств у каналах збуту в умовах глобалізації
ТВ Шталь, НЛ Савицька, ЮБ Доброскок, НЛ Савицкая
«Лідер», 2015
5*2015
Наукові підходи до визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЖС Зосимова, ТВ Шталь
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 134-136, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20