Щербина Олександр Андрійович (Alexandre Scherbyna)
Щербина Олександр Андрійович (Alexandre Scherbyna)
Київський національний університет будівництва і архітектури
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Semi-logarithmic number systems
JM Muller, A Scherbyna, A Tisserand
IEEE transactions on computers 47 (2), 145-151, 1998
311998
Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle
ОА Щербина
Інформаційні технології і засоби навчання, 134-145, 2015
152015
НОВІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В MOODLE
ОА Щербина
ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання 55 (5), 96-104, 2016
132016
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ MOODLE
ТИ Коваль, ОА Щербина
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 97-104, 2011
12*2011
Швидке створення облікових записів студентів та їх реєстрація в курсах платформи Moodle 2
ОА Щербина
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць, 79-89, 2015
9*2015
Сертифікація інформаційно-комунікаційних компетентностей у системі вищої освіти Франції
ОА Щербина
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр./засн.: Київський …, 2012
92012
Модуль репозиторій компетентностей для системи управління навчанням moodle
ОА Щербина
Вісник післядипломної освіти, 244-251, 2012
72012
Learning Tools Interoperability–новий стандарт інтеграції для платформ дистанційного навчання
ОА Щербина
ISSN Online, 2076-8184, 2015
62015
Проектування структури сайту Moodle для вищого навчального закладу та організація робіт з його створення
ВКС Щербина О.А.
Вісник ЛДУБЖД : Зб. наук. пр., 35-40, 2014
62014
EXPERIENCE API-НОВЫЙ СТАНДАРТ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ Е-ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕРЫ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АА Щербина
Информационные технологии и средства обучения 53 (3), 150-163, 2016
5*2016
Створення відео лекцій за допомогою модуля Rich Media
АМ Аврамчук, ОА Щербина
Режим доступу до ресурсу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=51, 2013
5*2013
Использование метакурсов и модуля субкурс в Moodle 1.9.
ЩОА Иванченко Т.В.
Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013 …, 2013
52013
Інформальна освіта викладачів вищих технічних навчальних закладів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій
O Shcherbina
НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА, 22-26, 2011
52011
Оцінювання студентів в умовах компетентнісного підходу
ЩОА Васильєва К.С.
Управління розвитком складних систем., 159-164, 2013
42013
Технології створення електронних навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання
ЩО А.
Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому …, 2012
4*2012
H5P – новий засіб створення мультимедійного інтерактивного навчального контенту
ОА Щербина
ISSN: 2411-5983. Теоретичні питання культури, освіти і виховання: Збірник …, 2016
32016
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ І ВІДВІДУВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ MOODLE
ОА Щербина
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць., 123-132, 2014
32014
Організаційні аспекти системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів
ЩОА Лізунов П.П., Тесля Ю.М., Білощицький А.О., Білощицька С.В., Мисник Л.Д.
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць., 124-133, 2009
3*2009
Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті
ОА Щербина
Педагогічний процес: теорія і практика, 78-83, 2015
22015
Відкрита система підвищення кваліфікації викладачів технічного університету
ЩО А.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2016
1*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20