Підписатись
Надія Ведмідь
Надія Ведмідь
Державний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник/за ред. АА Мазаракі
ААМ Н.І. Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2012
67*2012
Formation of National Tourism System of Ukraine
VN Okhrimenko A. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M.
Problems and Perspectives in Management, 68-84, 2018
562018
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2013
432013
Development of the tourism cluster.
SMAO Margarita Boiko, Myroslava Bosovska, Nadiia Vedmid
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
35*2017
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
ВНІ Ткаченко, ТІ
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
312010
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
302005
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
ВНІ Мазаракі АА, Мельниченко СВ
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
21*2013
Semantic modeling of service management of sanatorium resort and health enterprises
A Mazaraki, N Vedmid
Економiчний часопис-XXI, 80-82, 2013
202013
Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку
АА Мазаракі, НІ Ведмідь
ХНЕУ, 2013
172013
Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності
Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72-83, 2012
162012
Термінологічні підходи до визначення категорії «сервіс» та його роль в економіці країн
НІ Ведмідь
Економiчний часопис-XXI, 2012
162012
Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
НІ Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет.–Київ, 2003
152003
Вдосконалення управління маркетинговими комунікаціями туристичних підприємств
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
Вісник ДІТБ, 107-112, 2001
142001
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2007
132007
Класифікація санаторно-курортних і оздоровчих підприємств
НІ Ведмідь
Культура народов Причерноморья, 2012
122012
Організація дозвілля туристів: навч. посіб.
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
Київ: КНТЕУ, 2008
122008
THE CROWDFUNDING TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL TOURISM SYSTEM
AGO MG Boiko, NI Vedmid
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 91-100, 2017
102017
Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання
Н Ведмідь
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
92014
Сервісна концепція управління підприємствами санаторно-курортної сфери
А Мазаракі, Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2013
82013
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2006
8*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20