Надія Ведмідь
Надія Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
25*2013
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник/за ред. АА Мазаракі
ААМ Н.І. Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2012
192012
Semantic modeling of service management of sanatorium resort and health enterprises
A Mazaraki, N Vedmid
Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 7 8 (1), 80-82, 2013
172013
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
152005
Formation of National Tourism System of Ukraine
VN Okhrimenko A. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M.
Problems and Perspectives in Management, 68-84, 2018
132018
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2007
122007
Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
НІ Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет.–Київ, 2003
112003
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
Київ, 2005
102005
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
ВНІ Ткаченко, ТІ
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
92010
Організація дозвілля туристів: навч. посіб.
НІ Ведмідь
Київ: КНТЕУ, 2008
82008
Сервісна концепція управління підприємствами санаторно-курортної сфери
А Мазаракі, Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2013
62013
Санітарно-курортна послуга та її місце в класифікаційній структурі послуг
НІ Ведмідь
Видавництво Львівської політехніки, 2012
62012
Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку
АА Мазаракі, НІ Ведмідь
Економіка розвитку, 51-55, 2013
52013
Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності
Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72-83, 2012
52012
Перспективи розвитку санаторно-курортних і оздоровчих підприємств України
НІ Ведмідь
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 178, 2012
52012
Термінологічні підходи до визначення категорії «сервіс» та його роль в економіці країн
НІ Ведмідь
Економiчний часопис-XXI, 2012
52012
Сервісне управління підприємствами курортнорекреаційної сфери. Афтореф. дис. на здобуття наук. ступ. д. е. н
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2014
42014
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
ВНІ Мазаракі АА, Мельниченко СВ
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
4*2013
Класифікація санаторно-курортних і оздоровчих підприємств
НІ Ведмідь
Культура народов Причерноморья, 2012
42012
Значення та основні задачі фахівця туристичних підприємств по зв'язках із громадськістю
НІ Ведмідь
Вісн. ДІТБ. Сер. Підприємництво, менеджмент та маркетинг в турист. сфері …, 2001
4*2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20