Follow
Шмата Роман, Roman Shmata
Шмата Роман, Roman Shmata
асистент кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До питання про деякі психофізіологічні особливості осіб юнацького віку з підвищеною чутливістю вестибулярного аналізатора.
ШРМ Вадзюк СН
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія “Experimental and …, 2020
2020
Залежність функціональної активності вестибулярного аналізатора від погодних умов в молодих осіб з різними типами темпераменту
БМ Шмата Р.
Матеріали ХХ Міжнароднрого медичного конгресу студентів і молодих вчених 1, 290, 2016
2016
Залежність функціональної активності вестибулярного аналізатора від погодних умов
ШРМ Вадзюк С.Н.
Матеріали науково-практичної конференції "Довкілля і здоров'я", присвяченої …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3