Андрій Матвійчук / Andriy Matviychuk
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія
АВ Матвійчук
К.: КНЕУ, 439, 2011
1352011
Аналіз та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем із використанням теорії нечіткої логіки: монографія
АВ Матвійчук
К.: Центр навчальної літератури, 206, 2005
1212005
Аналіз і управління економічним ризиком: Навч. посібник
АВ Матвійчук
К.: Центр навчальної літератури, 224, 2005
1162005
Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія
АВ Матвійчук
К.: КНЕУ, 2007
892007
Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу
А Матвійчук
Вісник НАН України, 24-46, 2010
882010
Діагностика банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Економіка України 4, 20-28, 2007
692007
Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств
АВ Матвійчук
Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці, 71-118, 2013
642013
Оптимальне управління економічними системами в умовах невизначеності та ризику:[монографія]
ОВ Мороз, АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця 270, 2003
512003
Shtuchnyi intelekt v ekonomitsi: neironni merezhi, nechitka lohika
AV Matviychuk
Artificial intelligence in economics: neural networks, fuzzy logic]. Kyiv: KNEU, 2011
472011
Bankruptcy prediction in transformational economy: discriminant and fuzzy logic approaches
A Matviychuk
Fuzzy economic review 15 (1), 21-38, 2010
422010
Зміна парадигми в сучасній теорії економіко-математичного моделювання
ВВ Вітлінський, АВ Матвійчук
Економіка України, 35-43, 2007
302007
Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки
АВ Матвійчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 2008
242008
Економічні ризики в інвестиційній діяльності: Монографія
АВ Матвійчук
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005
242005
Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки
АВ Матвійчук
Фінанси України, 107-115, 2006
202006
Діагностика фінансового стану підприємства із застосуванням інструментарію нечіткої логіки
АВ Матвійчук, ОА Сметанюк
Фінанси України, 115-128, 2007
182007
Диагностика банкротства предприятий в условиях трансформационной экономики
АВ Матвийчук
Экономическая наука современной России, 90-104, 2008
162008
Дискримінантна модель оцінки ймовірності банкрутства
АВ Матвійчук
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 299-314, 2006
162006
Диагностика банкротства предприятий
А Матвийчук
Экономика Украины, 20-28, 2007
152007
Прогнозування надходжень податку на додану вартість
АВ Матвійчук
Фінанси України, 68-78, 2008
142008
Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics
A Kiv, S Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, H Danylchuk, A Matviychuk
CEUR-WS.org (Proceedings of the Selected Papers of the 8th International …, 2019
132019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20