Підписатись
Наталія Малиш, Nataliia Malysh, Nataliya Malysh
Наталія Малиш, Nataliia Malysh, Nataliya Malysh
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделювання економічних процесів ринкової економіки: навчальний посібник
Н Малиш
642004
Ефективні механізми формування державної екологічної політики: монографія
НА Малиш
К.: КІС, 2011
522011
Макроекономіка: навч. посіб., http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16264/Malysh_Makroekonomika.pdf?sequence=3&isAllowed=y
НА Малиш
– К. : МАУП, 2003
44*2003
Distance learning in Ukraine in COVID-19 emergency
V Shevchenko, N Malysh, O Tkachuk-Miroshnychenko
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning 39 (1), 4-19, 2024
352024
Екологічна політика: конфліктність, стратегія, тактика
НА Малиш
Державне управління: теорія і практика, 10, 2009
272009
Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
НА Малиш
Державне управління: теорія та практика, 2013
132013
Генетично модифіковані організми в системі продовольчої безпеки України
НА Малиш
Публічне управління: теорія та практика, 118-124, 2013
102013
Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства в транспортній сфері України
НА Малиш
Наукові розвідки з державного та муніципального управління 1, 93-101, 2012
92012
Макроекономічний механізм формування та реалізації державної екологічної політики України : дис… доктора держ. упр. : 25.00.02 – механізми державного управління
НА Малиш
Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ …, 2011
92011
Державна екологічна політика як складова світової системи захисту довкілля
Н Малиш
92010
Напрямки партнерських взаємодій держави і бізнесу у забезпеченні розвитку транспорту
НА Малиш, НМ Бондар
Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті», 104-109, 2015
82015
Моделювання еколого-економічних систем агропромислового комплексу на території радіоактивно забрудненого регіону : дис…канд.екон.наук : 08.00.13 – економіко-математичні методи
НА Малиш
Київ.ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ : 1993. – 147 с., 1993
81993
Екологічна складова економічної політики України
НА Малиш
Державне управління: теорія і практика, 9, 2009
72009
Мікроекономіка : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ГМ Гончарова, НО, Ігнатюк, АІ, Малиш, НА, Тігова, ТМ, Филюк
К.: Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2005
72005
State policy in the sphere of protection of cultural heritage in Ukraine
N Malysh, V Shevchenko, O Tkachuk-Miroshnychenko
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 11 (No …, 2021
62021
Демографічні аспекти соціально-гуманітарного розвитку
НА Малиш
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej8/doc_pdf/malysh. pdf, 2008
62008
Проблеми фінансового забезпечення бюджетних видатків в Україні
НА Малиш
Державне управління: теорія та практика, 55-61, 2015
52015
Продовольча безпека як складова національної безпеки України
НА Малиш
Наукові розвідки з державного та муніципального управління: зб. наук. пр.–К …, 2011
52011
Механизм реализации геоэкономической стратегии экологической политики
НА Малыш
Проблемы управления : научно-практический журнал Академии управления при …, 2010
52010
Теоретичні засади побудови макроекономічних моделей державної політики
НА Малиш
Актуальні проблеми державного управління, 47-53, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20