Світлана Володимирівна Мельниченко
Світлана Володимирівна Мельниченко
Київський національний торговельно-економічний університет,
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
232*2008
Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 131-143, 2010
502010
Інформаційні технології в управлінні суб′єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
автореферат, 46, 2008
502008
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету, 6, 2010
472010
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006
392006
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
СВ Мельниченко, ТВ Бурак
Вісник КНТЕУ, 5-15, 2014
302014
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
292008
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 80-85, 2004
292004
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
262015
Управління бізнес-процесами в туризмі
С Мельниченко, К Шеєнкова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
242015
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
232011
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
212005
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МГ Бойко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
18*2010
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
152011
Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств
С Мельниченко, К Єсіпова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 35-47, 2010
152010
Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 24-33, 2012
142012
Вплив інформаційних технологій на маркетинг туристичних підприємств
С Мельниченко
Вісник КНТЕУ, 68-74, 2007
142007
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
К.: КНТЕУ, 2007
132007
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
Київ, 2005
122005
Франчайзингові мережі туристичних підприємств
СВ Мельниченко, ТМ Ткачук
Вісник КНТЕУ, 2015
112015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20