Підписатись
Світлана Володимирівна Мельниченко / Melnychenko Svitlana
Світлана Володимирівна Мельниченко / Melnychenko Svitlana
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія
СВ Мельниченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 493, 13, 2008
366*2008
Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти
СВ Мельниченко
Вісник Запорізького національного університету 2 (6), 129-138, 2010
892010
Інформаційні технології в управлінні суб′єктами туристичної діяльності
СВ Мельниченко
автореферат, 46, 2008
792008
Dominant ideas of financial technologies in digital banking
S Melnychenko, V S., B Y.
Baltic Journal of Economic Studies, 92-100, 2020
522020
Управління бізнес-процесами в туризмі
С Мельниченко, К Шеєнкова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
52*2015
Управління якістю готельних послуг: монографія
ТІ Ткаченко, СВ Мельниченко, МВ Новак
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 234, 2006
482006
Туризм и рекреация на пути устойчивого развития: отечественные и зарубежные исследования
ЕС Агеева, ЕВ Аигина, АЮ Александрова, ИВ Андреева, ...
Советский спорт, 2008
402008
Development of the tourism cluster
А Boiko, М., Bosovska, М., Vedmid, N., Melnychenko, S., Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management, 134-149, 2017
372017
Тенденції розвитку світового туризму
Т Ткаченко, С Мельниченко
Вісник КНТЕУ 6, 80-85, 2004
342004
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
322005
Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні
СВ Мельниченко, АЮ Єременко
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/melnychenko. htm, 2015
302015
Маркетингова політика в готельному бізнесі: монографія
СВ Мельниченко, АВ Магалецький
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011
282011
Франчайзингові мережі туристичних підприємств
СВ Мельниченко, ТМ Ткачук
Вісник КНТЕУ, 2015
272015
Готельні мережі на ринку туристичних послуг України
С Мельниченко, Т Бурак
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2014
262014
Foresight technologies of economic systems: Evidence from the tourism sector of Ukraine
S Melnychenko, M Boiko, A Okhrimenko, M Bosovska, N Mazaraki
Problems and Perspectives in Management, 303-318, 2020
252020
Методика дослідження якості обслуговування на туристичних підприємствах
С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 24-33, 2012
232012
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
СВ Мазаракі, Анатолій Антонович, Мельниченко
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
22*2013
Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств
С Мельниченко, К Єсіпова
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 35-47, 2010
222010
Брендинг у туристичному бізнесі: теоретичні аспекти
СВ Мельниченко, ОГ Авдан
Туризм в умовах глобалізації: особливості та перспективи розвитку : монографія, 2012
192012
Інтеграція вітчизняної науки до світової через наукометричні бази даних
А Мазаракі, Н Притульська, С Мельниченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
192011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20