Александр Яковенко
Александр Яковенко
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Підтверджена електронна адреса в te.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прогнозування стану системи керування якістю діяльності навчального закладу = doi.org\10.13140/RG.2.1.2877.1282
ВД Яковенко, ВД Гогунський
Системні дослідження та інформаційні технології - 2, 50-57, 2009
38*2009
Стратегия принятия решений в условиях адаптивного обучения = doi.org\10.13140/RG.2.1.3946.1842
АЕ Яковенко, АВ Нарожный, ВД Гогунский
Восточно-европейский журнал передових технологий.– 2 (2/14), 105-110, 2005
322005
Комп’ютерна реалізація системи автоматизованого управління навчальним процесом = doi.org\10.13140/RG.2.1.4843.2088
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ГФ Сафонова
Моделир. в прикл. науч. исслед. Матер. ХVІ семинара, 16, 27-30, 2008
232008
Використання компонентів мислення експертними системами, як фактору адаптивного впливу в автоматизованих навчальних системах
ПС Носов, ОЄ Яковенко, ВМ Тонконогий
Тр. Одес. политехн. ун-та, 101-106, 2005
152005
Моделі та методи контролю знань в автоматизованій системі управління навчальним процесом
ОЄ Яковенко
Авто-реф. дис... канд. техн. наук.–Одеса, 2006
122006
Алгоритм визначення узагальненого показника ефективності якості навчання
ВД Яковенко, АФ Ускач, ПС Носов
Міжнародна науковопрактична конференція „Наука в інформаційному просторі …, 2007
112007
ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ВПЛИВУ НА МОДЕЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТА
ПС Носов, ВМ Тонконогий, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета, 2006, вып. 1(25), 2006
102006
Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні
ВД Яковенко, ЮВ Арбузова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві.–2013.–Вип 3 (4), 121-125, 2013
92013
Формалізація вимог до системи автоматизованого управління навчальним закладом
ВД Яковенко, ВД Гогунський, ОВ Нарожный
Материалы XVI Семинара «моделирование в прикладных научных исследованиях …, 2008
82008
Проектирование автоматизированных систем принятия решений в условиях адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса
АЕ Яковенко
Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы, 14, 2004
82004
Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні
ЮВ Арбузова, ВД Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві.–2014.–Вип 3 (4), 120-128, 2013
72013
Використання ланцюгів Маркова для прогнозування колективної мотивації студентів
ЮІ Косенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (4), 30-32, 2010
72010
Основні напрямки розвитку систем комп’ютерного тестування
ВД Гогунський, ОЄ Яковенко, ВВ Хмельницький
Тр, 136-142, 2005
7*2005
Наукові основи контролю знань при реалізації кредитно-модульної системи навчання
ОЄ Яковенко, ВД Гогунський, ВМ Тонконогий
Високі технології в машинобудуванні. Зб. наук. пр. НТУ “ХПІ”.—Харків, 447-450, 2005
72005
МЕТОД НЕЧЕТКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СУБЪЕКТА ОБУЧЕНИЯ
PS Nosov, VM Tonkonogy, OE Yakovenko
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві,, 89-96, 2012
5*2012
кредитно-модульна системи організації навчального процесу: терміни і поняття
ОЄ Яковенко, ЮВ Арбузова, ВМ Тонконогий
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ …, 2011
5*2011
Программно-инструментальные средства для системы принятия решений в условиях дистанционного обучения
АВ Нарожный, АЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета. Спецвыпуск, 145-149, 2006
52006
Проектирование структуры автоматизированной системы в условиях дистанционного обучения
АВ Нарожный, АЕ Яковенко, ВД Гогунский
Вестник ХНТУ “ХПИ”—Харьков: ХНТУ “ХПИ, 62-67, 2005
52005
Моделирование управления потоками данных в информационной системе
МС Сафонов, ОЕ Яковенко
Труды Одесского политехнического университета, 97-103, 2013
42013
Використання об’єктів керування для оптимізації потоків інформації в мережевих базах даних з різною архітектурою
МС Сафонов, ОЄ Яковенко, СО Савченко
Збірник наукових праць. Інформаційні технології в освіті, науці та …, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20